Video

Pristup osnovnim pravima

Projekat Ovde smo zajedno – evropska podrška za inkluziju Roma obezbeđuje podršku pripadnicima romske zajednice da dobiju lična dokumenta i pravnu pomoć, kao i da postanu korisnici zdravstvenih, obrazovnih i usluga socijalne zaštite.

Uz pomoć mobilnih pravnih timova NGO Praxis Serbia pokrenuto je više od 969 administrativnih i sudskih postupaka za naknadni upis u matične knjige rođenih, za utvrđivanje datuma i mesta rođenja, kao i za određivanje ličnog imena, a rešeno je 469 postupaka u 20 pilot opština/gradova.

U nastavku pogledajte kratak film koji je uradila Produkcija Romaworld

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *