Izbori samo što nisu. Kampanja je pri samom kraju. Političke partije su rekle biračima šta su imale, a ovi drugi će sada preuzeti odgovornost za svoju i društvenu budućnost.

Angloelekcijake lafija

Elekcije samo so na ule. E Kampanja tani ko agor. Politikane partije phendje so sine olen, akala aver aka len phenipa bashi pli thaj amalikano avutnipa.

Kana o lafi taro rromano amalipa, na ashundilo nijek lafi, numa nesavo obećanje premalo olende.

Ake so nesave adjikerena taro elekcije.

So adjikerena taro akala elekcije? Ouchava tumen sar predstavniko taro Rroma, khoni ko avola taro rromao amalipa. Basho akana, sa so o zor phendja amenge odova kerdja, basho droma, struja.

Uzaro odova so misljinena kaj panda importantno?Kada bi shaj

Amen adjikeraja te ovol sap o shukar em po shukar.

Kada bi shaj te asvaltirinen amenge o drom thaj odoborom, khanchi aver na valjanol.

Kova kotoro taro foro odova?

Surchin.

Ashundjum dosta stranke. Pachav okolenge kola azhutinen e penzionerien thaj phenen kaj ka keren po shukar djivdipe. On abjrarena o plate thaj penzije, numa e inflacija bajrol, thaj na sijam ko khanchi. Naje nesavo poshukaripa, kana odova ko puchipa. Pachav kaj palo elekcije ka ovol po shukar. Adjahar phendje.

Asvaltiripa taro droma, nekobor milje dinara azhutipa thaj bajraripa taro penzije – ovena o mangipa taro Rroma kola sikavena ko odova so na djanena so shaj kerena ple amalikane avazijencar . Realno gendo taro rromane avazija naje tikno. Phenelape kaj dji ko 300 milje. Adjahar politikane potencijalija rromano amalipa shaj bi ovolaj seriozno pregovarachi basho savona zor. Numa na zoralo edukuipa taro Rroma, politikano nadjandipa thaj edukuipa, chidipa taro amalikane bucha kerena tea kava kotor tari populacija ovol kolaj targeti taro po bare politikane riga, numa na kuch avazija. O Boshko taro Hrtkovac tano zanatlija numa djanola kaj bizi edukacija o Rroma phere shaj te len politikano zor.

Adjikerava te ludjaripe keribaja tari Srbija, numa em te hari po buderi azhutinipe e Rromenge. Kobor me dikhav sa o nacije isi olen pli rig, samo amen o Rroma nisar te organizuinamen thaj te stratuina te kera buti amenge.

Soj odova so bi nesavi rromani rig numa okoja koja ka phagol ko akala elekcije, valjanla bi te kerol konkretno basho Rroma?

Te azhutinen e ternenge hari. Isi dosta terne Rroma kola tane shukar sikavutne … on aćhona bizo khanchi, prabdinenape, numa na djan panda ko sikjovipa. Khoni na spominol amen … nijek rig. Aćhol amenge te korkore sikljova thaj edukuinamen.

Goran Bashich, sherutno taro instituti taro amalikane sikljovipa phemola kaj akaja politikani kampanja but melali thaj rodela politikano djandipa te pendjarolpe okova soj em shukar so o politikane riga dena.

Kobor o Rroma shaj te pendjaren soj ko programija taro avera politikane riga shukar bashi olende, odova puchipa. Odova naje samo basho Rroma. On tane podlozhna odoleske … naje tane obavestime, diso po hari edukuime kotaro avera, thaj tane viktime taro akala kampanje. Ko principi, o manusha valjanol te den plo avazi sar gndinena thaj premalo odova kobor elekcijaja nesave politikane opcije shaj te keren te ovol poshukar basho svako manush, olese familijake, lokalno amalipa, thaj sare amenge. Odova so e manushen valjanol te ingarol. Sijam ko savena pritiskija, konfuzija … buninena amen politicharija, medija, sa … thaj adjahar phare manusheske te djaol soj oleske em shukar.

Zoran Simich, teloprezidento tari anglutni parlamentarno rig, Unija Rroma Srbije na dur ple amalecar startuindja te akaj rig ovol pale sar so sine. Na sine olen vakti te oven hazri basho akala elekcije. Ko avera o Cimich, phenol naje te mukhen.

Svedokija sijam te nekobor bersh palal, nae amen autentichno predstavnikija taro rromane politikane partije ko Parlamenti. Sine amen ko nekobor kedimake kedinipa Rromen ko liste taro gadjikane partije thaj djanolpe, ola kerdje politika taro odola partije. Gndinav kaj o vakti te o rromano amalipa ovol jekhutno. Te djanol kobor importantno te kle partije khuven ko politikano djivdipa. Sar so djanol pe taro 2007/08.bersh rromano nacionako minoriteti nej ole ple predstavnikija ko parlamenti. Apslolutno sijum basho odova te o Rroma oven olen pli politikani rig koja kop lo anav ka ovol “rromani politikani rig” thaj koja ka sikavi interesija tari rromani populacija. Akava phenav soske odova importantno thaj bashi rashtra Srbija, soske sijam teli jak Evropake unijake. Importantno te uze rromane politikane riga  , avera da minoritetija oven ko Parlamenti.

Soske o bare partije naje olen valjanipa te ulavde kerena lafi etnikane minoretetijenca, puchipa basho olende, numa dji ko olenge liderija nashti aljam. On tane astarde kedibaja taro avazija taro aver resurs. Shaj gndinena te e rromencar aver ćhane avena ko reso: dena paketija numa aver khanchi. Dji ko avera elekcije, o manusha taro etnikane minoritetija valjanol te djanen kaj em shukar te korkore arakhena ple politikane interesija.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *