Vesti Vesti

Pravna pomoć i zagovaranje-pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma

U okviru projekta „Pravna pomoć i zagovaranje-pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma“, koji Praxis sprovodi uz podršku organizacije Civil Rights Defenders u periodu od 01.01.2015-31.12.2015. godine, u Leskovcu je 25.11.2015. godine organizovan završni okrugli sto za predstavnike institucija i civilnog sektora iz deset opština u kojima su sprovođene projektne aktivnosti (Leskovac, Bojnik, Prokuplje, Kuršumlija, Bor, Aleksinac, Bela Palanka, Kruševac, Lebane i Knjaževac).

 

Ovom sastanku prethodio je niz aktivnosti sa ciljem da se omogući uvid u probleme sa kojima se suočavaju Romi/Romkinje u pristupu socioekonomskim pravima i probleme u nedostatku pravnog okvira i praksi. U periodu trajanja projekta, preko 700 korisnika je informisano, savetovano i pružena im je pravna pomoć radi ostvarivanja prava na lična dokumenta, prebivalište i boravište, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, obrazovanje i stanovanje. Obavljeno je 30 terenskih poseta i posećeno 53 romska naselja. Održani su sastanci sa predstavnicima relevantnih institucija u deset opština u kojima su sprovođene aktivnosti sa ciljem unapređenja njihove međusobne saradnje, kao i saradnje sa organizacijama civilnog društva radi poboljšanja pristupa socioekonomskim pravima za Rome.

 

U okviru istog projekta sprovedeno je i objavljeno Istraživanje o pristupu Romkinja socioekonomskim pravima u Srbiji s ciljem da pruži informacije o pristupu Romkinja  pravima na zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu pomoć, kao i uslove stanovanja.

 

Rezultati sprovedenih aktivnosti, uključujući uočene probleme i prepreke i njihov karakter, predstavljeni su predstavnicima lokalnih zajednica na završnom okruglom stolu. Učesnici na okruglom stolu su, zajedno sa timom Praxisa, aktivno učestvovali u definisanju preporuka koje bi predstavljale svojevrstan vodič lokalnim institucijama i civilnom sektoru u traženju adekvatnih odgovora na probleme.

 

Preporuke za prevazilaženje problema i uspostavljanje efikasnog sistema za ostvarivanje i zaštitu socioekonomskih prava romske nacionalne manjine u Srbiji možete naći u dokumentu u prilogu.

Zaključci i preporuke sa okruglog stola Pravna pomoc i zagovaranje – pristup pravima i borba protiv diskriminacije Roma_25.11.2015

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *