„Romski život kroz naš objektiv! II" - “Roma life through our lens! - II” Projekti Projekti 2024

Požari u romskim naseljima sve učestaliji, materijalne štete ogromne, a često ima i ljudskih žrtava!

„Gori naselje Bangladeš, ništa se ne vidi od gustog dima, vatrogasci na terenu“

Veliki požar zahvatio je nehigijensko naselje Bangladeš kod Novog Sada, jutros oko 4 sata i 30 miinuta

12.04.2024 „Blic“

Ovo je samo jedan od naslova u dnevnim novinama koji govori o nedavnom  požaru u romskom naselju. U poslednjih nekoliko godina, požari u romskim naseljima širom Srbije postali su sve učestaliji, izazivajući ozbiljnu zabrinutost zbog bezbednosti stanovnika i ozbiljnih posledica po životnu sredinu. Dok se romska zajednica suočava s nizom socijalnih, ekonomskih i ekoloških izazova, požari predstavljaju dodatni teret s kojim se mora suočiti.

Najvažnija posledica požara je ugrožavanje bezbednosti stanovnika. Učestali požari često dovode do gubitka ljudskih života, povreda i uništenja domova. Stanovnici romskih naselja, često suočeni s niskim socioekonomskim statusom i nedostatkom pristupa osnovnim resursima, posebno su ranjivi u ovim situacijama.

YUROM Centar iz Niša realizuje projekat „Čuvaj se“ koji treba da dovede do podizanju svesti o mogućnosti požara, ali pravovremene reakcije ukoliko do požara dodje.  

„Mi nismo dovoljno pažnje posvećivali problemu požara u romskim mahalama. YUROM Centar je zato pokušava da aktivira štabove civilne zaštite, ili Štabove za vanredne situacije,  koji postoje u svakoj lokalnoj samoupravi kako bi se prevenirale poplave i požari, kao i da bi pomogli stanovništvu ukoliko do takvih pojava dodje.Takva naselja su u riziku i nedavno smo imali žrtvu koja je zbog požara stradala u romskom naselju”, kaže Osman Balić iz Yurom centra.

U proteklom periodu 22 romska naselja na jugu Srbije dobila su protivpožarne aparate, a obučeni su i lokalni vatrogasci volonteri da reaguju u rizičnim situacijama. Od 2020. sprovodi se novi projekat koji podstiče i lokalnu samoupravu da se poveća bezbednost i spreče požari u romskim naseljima“, zaključuje Balić.

Požari u romskim naseljima imaju i ozbiljne ekološke posledice. Sagorevanje plastike, električne opreme i drugog otpada dovodi do oslobađanja štetnih gasova i otrovnih materija u atmosferu, zagađujući vazduh i tlo. Ove posledice mogu imati dugoročne efekte na životnu sredinu i zdravlje lokalne zajednice.

Rešavanje problema požara u romskim naseljima zahteva hitnu akciju. Lokalne vlasti, nevladine organizacije i druge relevantne institucije moraju zajedno raditi na implementaciji preventivnih mera, kao što su edukacija stanovništva o bezbednosti od požara, poboljšanje infrastrukture zaštite od požara i pružanje podrške ugroženim zajednicama.

Ključno je pokazati solidarnost i empatiju prema romskoj zajednici u Srbiji  ali i pomoći najugroženijim stanovnicima. Podrška u implementaciji mera zaštite od požara, može imati ključnu ulogu u sprečavanju budućih tragedija i očuvanju života i imovine romskih porodica.

Samoodrživost i bezbednost romskih naselja u Srbiji zahtevaju sveobuhvatan pristup. Kroz zajednički napor vlasti, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice, može se stvoriti okruženje u kojem će požari postati retka pojava, a sigurnost i dobrobit svih stanovnika, uključujući i Rome, biće obezbedjena.

“Projekat „Romski život kroz naš objektiv! – II“ se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *