Vesti Vesti

Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na stipendiju za srednjoškolce

POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
1. Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na elektronski zahtev srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti)

2. Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, ili drugi razred školske 2015/16. godine kao redovan učenik (OBRAZAC broj 2.-POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti);

3. Overenu Potvrdu škole u kojoj je učenik završio prethodni razred o broju opravdanih i neopravdanih izostanaka u školskoj 2014/15. godini. (OBRAZAC broj 3.-POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti);

4. Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;

5. Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 4.-IZJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti);

6. Overenu Potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine odnosno Kancelarije za inkluziju Roma odnosno Opštinskog koordinatora za romska pitanja ili Preporuke za dodelu stipendija registrovanog udruženja građana koji se bavi unapređivanjem položaja Roma da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili se odštampana može dobiti poštom na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 5 – PRIPADNOST romskoj nacionalnoj manjini, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti);

7. Original ili fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;
Konkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 15. septembra do 15. oktobra 2015. godine. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 15. oktobar 2015. godine. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *