Vesti Vesti

Podrška i kontinuitet u obrazovanju romske dece

U okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, vrednog 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, održane su obuke za pedagoške asistente koji su zaposleni u osnovnim školama i predškolskim ustanovama.

Cilj jedne od šest komponenti projekta je prevencija osipanja romskih đaka iz sistema obrazovanja, odnosno pružanje podrške za završetak njihovog školovanja. Pedagoški asistent pruža pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima, u skladu sa njihovim potrebama i pomoć nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u cilju unapređivanja njihovog rada sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. U svom radu ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave.

Za 33 pedagoška asistenta je organizovana modularna obuka u periodu od 23-27. novembra i od 07-11. decembra, prema „Pravilniku o obukama za pedagoške asistente“, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Centrom za doživotno učenje Univerziteta u Kragujevcu, Učiteljskim fakultetom iz Jagodine, Centrom za interaktivnu pedagogiju i Obrazovnim forumom. Pedagoški asistenti su zaposleni u osnovnim školama i predškolskim ustanovama širom Srbije tako što svake školske godine obnavljaju ugovor o radu. Realizovana obuka će omogućiti sertifikaciju i njihovo trajno uključivanje u sistem obrazovanja Republike Srbije.

Više informacija na link:

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *