Vesti Vesti

Novine za korisnike daljinskog grejanja u kolektivnom stanovanju.

U Gradskoj kući su na konferenciji za novinare gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić i gradski većnik Miloš Banđur predstavili mere koje grad planira da preduzme u oblasti daljinskog grejanja u kolektivnom stanovanju. Analizirajući stanje u oblasti daljinskog grejanja, Grad je za korisnike u kolektivnom stanovanju pripremio nekoliko mera kojima će olakšati njihov položaj. Mere će biti primenjene od grejne sezone 2015/2016.

Zaštitićemo korisnika koji zbog slabe energetske efikasnosti objekta prekomerno troši toplotnu energiju. Ukoliko mesečna specifična potrošnja toplotne energije (SPTE) nekog korisnika prelazi 120% prosečne mesečne vrednosti za kolektivno stanovanje (PRKS), korisniku se za plaćanje obračunava samo količina toplotne energije (TE) koja odgovara 120% mesečne PRKS. Grad će subvencionisati (platiti) razliku između količine TE koju je korisnik stvarno potrošio i količine koja mu se obračunava za plaćanje.

Pomoć korisnicima sa najmanjim primanjima da plate uslugu daljinskog grejanja. Grad planira da za narednu grejnu sezonu, opredeli najmanje 50.000.000 dinara za subvencioniranje korisnika koji su socijalno najugroženiji. Procenjujemo da će ova sredstva biti dovoljna za oko 5000 korisnika sa najnižim prihodom po članu domaćinstva. Dodela subvencija izvršiće se putem javnog poziva koji će biti objavljen nakon sednice Skupštine Grada. Subvenciju će dobiti svi korisnici dečjeg dodatka. Prednost će imati korisnik sa nižim prihodom po članu domaćinstva, pri čemu će pravilo rangiranja na listi blago favorizovati porodice sa decom do 18 godina i licima starijim od 65 godina.

Subvencija se ogleda u umanjivanju mesečnih zaduženja za toplotnu energiju za novčani iznos koji odgovara određenoj količini TE, po ceni TE koja važi na dan dodeljivanja prava na subvenciju.

Smanjeno novčano opterećenje korisnika koji je ostvario pravo na obustavu isporučivanja toplotne energije.

Pripremljena je izmena Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, koja sadrži i uslove pod kojima je moguće ostvariti pravo na obustavu isporučivanja toplotne energije, koju će doneti Skupština Grada na prvoj narednoj sednici.

Korisnik koji je ostvario pravo na obustavu isporučivanja toplotne neće plaćati celokupnu naknadu za grejnu površinu (celokupan fiksni deo računa) već samo “troškove za održavanje sistema u funkcionalnom stanju” koji će iznositi do trećinu fiksnog dela računa.

Nov algoritam obračuna i novo grafičko rešenje za račun

Napravljen je nov algoritam mesečnog obračuna, jednostavan, jasan.

U vezi sa ovim, sledi izmena Odluke o rokovima plaćanja komunalnih usluga, jer se rok za plaćanje sa 20-og pomera na poslednji dan u mesecu. Toplana je zadužena za pripremu grafičke prezentacije algoritma koju mora da do 15. Avgusta 2015. postavi na sajt.

Cena usluge daljinskog grejanja

Ubuduće cenu daljinskog grejanja svaka toplana u R. Srbiji formiraće po jedinstvenoj metodologiji koju je nedavno usvojila Vlada.

Primenom gradske i republičke metodologije dobija se ista jedinična cena za toplotnu energiju (varijabilni deo računa). (Grad – 6,48 din/kWh, Republika-6, 52 din/kWh)

Ukoliko ostane sadašnja cena gasa od 44,66 din/m3, (41,20 + 3,46) din/m3, jedinična cena za toplotnu energiju iznosiće 6,52 din/kWh, što je za 1,01 din/kWh manje od cene 7,53 din/kWh, (ili 13,41% ) koja je u primeni od 01. Februara 2015. Plaćanje usluge po kvadratnom metru (paušalno)

Uz avgustovski račun svakom korisniku biće dostavljen podatak o specifičnoj potrošnji toplotne energije koju je ostvario u prethodnoj grejnoj sezoni, kao i obaveštenje o specifičnoj potrošnji koja se obračunava za paušalno plaćanje. Korisnici koji žele da uslugu u grejnoj sezoni 2015/2016 plaćaju po kvadratnom metru dužni su da se najkasnije do 01. Oktobra 2015. zahtevom obrate Toplani.

Više informacija na link

izvor

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *