Bas pobuder kothar 100 romane familije , save decenije dzivdinena ko Jevrejsko limorija ko Nish , sa i popashe te reshinen trajno o problemi beshipasko . ko redo e skupshtinako dizijako savi valjanol te usvojinen o urbanistichko plani baso izgradnja nevo rromano beshipasko than.

Ko Nish vakerdo kaj ka kerolpe 50 stanija bas romane familije

Bash 2 bersh ko drom Ivana Milutinovicha savi nalazinolpe ko drom bas Medoshevac valajanola bi te izgradinen pe stanija bash najchorole rromane familije . Evropaki unija finasirinol akava projekat milion evra , dok 300.000 dzal kotar i dizutni kasa.
Reshenje beshipasko ko rromane mahale ko Jevrejsko limorija hem ki Crvena zvezda
Ko plani thano te resinolpe butbersengi problemi besipasko Romengo maj anglal ko romane mahale hem Jevrejsko groblje hem ko naselje Crvena Zvezda.

Akala thane samo nesave kothar o naslovija hem podnaslova ano palune 7 bers save najavindze te resinolpe akala puchiba besipaske Romengo ko Nisi.

Ano Nish postojinol 5 naselja kaj najbuderi dzivdinen Rroma. Najpurane kotar o sa tani Beograd mala kaj nastanindza o chirla 100 bers I savi smatrinolpe najbari naseobina rromane populacijako , prema o lafija Alije Sachipovicha, dizutno hem rromano aktivisti.

Bersha 1924 . numa 1925 . ulo beshipasko zhan Stochni trg ko Nish . Maj anglal hine naseljeime 5, 6 familije . Ki osnova istorijake podatke , pendzarutno ke odola thana 1948. Bers hine 48 legalizovane khera po 240 manusa , akana ko naselje Stocni trg dzzivdinena 1680 punoletne dizutne ko 280 khera .

Beshipasko than 12 Februar ulo 1945 . Bersh kana o Rroma naselindze o barake save kerdza o MiN kerdza bas o radnikija save na dzivdindze ki Nis . Dobindze pe ugovorija taro privremeno smestaj.

Naselje Crvena Zvezda ulo thano 60-te bersa naklo vekosko. Maj anglal hine odote 5 zgrade pomochne prostorijencar 65 dizutnencar .Hine odova meshime naselje , vakerol jek kotar o najpuro dizutno , hem kana o preduzecha pocmindze te den stanija , O gadze dobindze olen a o Roma achile . Avdive ano odova naselje isi 120 khera po 700 dizutne .

Jevrejsko limorija maj anglal araklja jek Rrom pe familija . Maskarutne 50- te bersha kerdza tikno kher te cidolpe kothar o brshima , palo odova bajakerdza andza pe familija , palo odova hem aver Rroma pochindze te doseljinen pe .

Prema o lafija nishko urbanistija , Detaljno urbanisticko plan dizijako pendzarol postojime naformalna rromane beshipaske thana , numa sa hem na ke odova gabaritu ke odova so avdive postojinol .Najpase te anolpe Plan detaljne regulacije thano Beograd mala . Naselje Stocni trg thano ko planisko dokumentijencar , jek deoa predvidimo bas besipa , so znacinol da jek deo dizutnengi mora te raseljinolpe . Bash naselje Crvena Zvezda ke odija lokacija prema planija predvidimo poslovno * trgovinako kompleks , i puv nalazinolpe ki privatno svojina , odoleske mora te ovol raseljime odova naselje . iseljenje adzikerol hem e romen kothar naselje Jevrejsko Groblje .

Aktuelna gradonacelnica taro Nish , Dragana Sotirovski akala dive hine pase ke jek romano naselje hem baso Niske medije dindza izjava:

Dragana Sorirovski – gradonačelnica grada Niša

Dragana Sotirovski – gradonacelnica dizijaki Nis
Odova so amenge baro zadatak odova te mislinamen hem vakera sar jek romani mahala savi isi amen pase , savi nalazinol pe ko Jevrejsko groblje raseljina kothar odova than . Amen huljindzam ano pregovorija e rromane zajednica te araka suzi lokacija hem than ki diz .Te kera stanija bash socijalno stanovanje hem te omogucina te dzivdinen ko posukar uslovija . te omogucinolpe te kererolpe lenge nesmetano pi delatnost a odova tano kedipe sekundarrnih sirovina – pendza gradonacelnica Dragana Sotirovski

So ticinolpe bas parcela kaj nalazinol pe o rmano naselje Crvena Zvezda gradonacelnica penol :

Romani mahala nalazinolpe ki privatno puv , numa navaljan te bistra cinjenica kaj o vlasnik parcele na paltindza konverzija puvijaki bas diz , so ke akava trenutko ov thano korisiniko numa a na da vlasniko , odoleske thano problemi dizijako majanglal odole manusenge te omogucina te dzivdinen normalno ke jek than kaj ka ovol olen normalne uslovija baso dzivdipe.

Amen vakerdzam e Romencar ano sa o thana ko Nis odolestar ke savo nacin te poboljsina lenge uslovija baso dzivdipa .Nelegalne khera so isi olen , a kaj saj moguce te legalizujina , diz ka pomozinol . Odova thano ano interes e dizijako ‘pendza thani Sotirovski , prenosti Gradski portal 018.

Kana hem ked ka ovol odova niko nasti penel. Kana postojinol politicka volja , falinena pare , kana isi pare hem volja , problemi oven pravna puchiba . i adzhar bersencar …

Kothar sa akala theme produkcija Roma World snimindza tv emisije kothar 2019 . bers , save saj te diken ke akava link :

https://romaworld.rs/category/projekti/projekti-2019/stanovanje-roma-u-nisu/

“Keriba taro akava teksti shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi gndipa taro EUROPEAN endowment for democracy.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *