Video

MZ „Rasadnik“ u Pirotu i dalje bez rukovodstva!

U intervju našoj produkciji od 09.08. 2016  g. Sreten Savov član gradskog veća grada Pirota je naveo sve probleme koje postoje oko formiranja rukovodstva MZ „Rasadnik“ u Pirotu. G. Savov je rekao da postoji dobra volja lokalne samouprave da bi se ovaj problem rešio. U sledećem linku možete pogledati ceo intervju

U razgovoru g. Savov je naveo da će zbor građana biti održan najkasnije za 15 dana, odnosno 24.08.2016.g., jer razgovor je nasnimljen 09.08.2016.g. u Nišu. Novinar naše produkcije je g, Savova putem FB kontaktirao u ponedeljak 23.08.2016.g., i pitao da li će se održati zbor građana kako je dogovoreno, odgovora nije bilo. Takođe i danas 25.08.2016.g. upućeno je  pitanje g.Savovu oko 18h,

„g. Savov što se ne javljate na telefon, danas je 25.avgust, rok koji ste predvideli za sazivanje zbora građana je prošao, šta dalje? Javite mi se da znam šta da radim, posle da ne ispadne da pišem protiv Vas ili lokalne samouprave. Pisao sam Vam pre neki dan na FB ništa mi niste odgovorili eto i sada Vam pišem ne znam da le ćete mi odgovoriti??? Srdačan pozdrav, Turkijan Redžepi“, i dobili smo odgovor.

Evo prenosimo ceo odgovor u potpunosti:

savov

„Nadam se da su svi problemi rešeni i dalje je samo ovaj oko izbora ostao. Ne brinite a recite i onima koji se ‘brinu’ da smo planirali zbor građana za ovaj vikend ali zbog gradske slave i vašara biće održan od narwdnog petka do nedelje. Kada bi se svi ‘dušebrižnici’ toliko sekirali za naselje gde bi nam bio kraj. Hteli su mimo svake procedure da izaberu svoje lidere uz navijačku atmosferu koja je kasnije usmerena protiv nas koji smo tražili regularnost. O uvredama te grupe ne źelim da komentarišem. Tome ste mogli sa posvetite više pažnje. O tome kako će o meni biti pisano nije me strah jer sam prošao ‘sito i rešeto’. Pozdravite zainteresovane i recite im da ne brinu i neka svoju energiju usmere na važna pitanja od značaja za rome a ne kako samo osvojiti vlast svim sredstvima. U ovom slučaju nasilnim verbalnim putem.“

U izjavi našoj produkciji g.Savov na samom kraju intervjua naglašava da ukoliko ne bude bilo zbora građana za 15 dana, spreman je za kritike! G. Savov kritike možda jesu, a možda i nisu potrebne, ali najvažnije je da ljudima koji žive u MZ „Rasadnik“ sa oko 95% pripadnika romske zajednice odaberu svoje predstavnike i rade na daljoj integraciji i inkluziji u društvo. Zakon o lokalnoj samoupravi kao i Statut grada Pirota ne predviđa vremenski rok za rešavanje ovakvih problema tako da to može ići i u nedogled, ali smatram da ste ćovek od reči i da će posle gradske slave kao što ste mi i rekli putem telefona da najkasnije od 2-4.09.2016.g., održati zbor građana na kome će biti izabrano rukovodstvo ove MZ na demokratski način. Da napomenem i ovo, rekli ste da ukoliko bude ista situacija kao i 15.07.2016.g.opet neće biti izbora, odnosno ukoliko bude bilo nasilnog verbalnog ponašanja. U pravu ste za ovo, koristim priliku da apelujem na pripadnike romske zajednice da na miran, dostojanstven i demokratski način odaberu ljude koji će ih voditi u narednom periodu, a koji će raditi u korist svoje zajednice sa svim predstavnicima lokalne samouprave, a podrazumeva se da ćete i Vi kao i ostali predstavnici lokalne samouprave  biti maksimalno korektni u vašem poslu.

A evo i nekih članova iz Statuta grada Pirota koji mogu biti od pomoći u rešavanju ovog problema:

MESNA SAMOUPRAVA
Član 63.
Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništa u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, četvrt, reon i dr.). Mesna zajednica može se osnivati i za dva i više sela. Skupština Opštine, odlučuje uz predhodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju područja za koje se obrazuje i ukidaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Ova Odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Član 64.
Aktima mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa Statutom Opštine i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.
Član 65.
Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz: 1. sredstava utvrđeni Odlukom o budžetu Opštine, uključujući i samodoprinos, 2. donacija, 3. prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću. Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ Opštine.
Član 66.
Mesna zajednica odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju. Odlukom Skupštine Opštine može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti Opštine, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava. Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad Opštinske uprave u mesnim zajednicama. Poslove iz stava 2. ovog člana, način i mesto njihovog vršenja određuje predsednik Opštine na predlog načelnika Opštinske uprave.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *