Vesti Vesti

Mišljenje Nacionalnih Saveta Manjina nije obavezujuće za Ministarstvo

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja obaveštava javnost da je nadležni državni organ, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zvanično potvrdilo da mišljenje manjinskih nacionalnih saveta nema obavezujući karakter za članove stručne komisije za ocenu medijskih projekata, koja je nezavisna u donošenju svojih odluka.

Mišljenje Ministarstva (u prilogu) je u skladu sa stavom Koalicije da manjinski nacionalni saveti ne smeju da utiču na nezavisnost rada stručnih komisija za ocenu medijskih projekata u oblasti sufinansiranja medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom.

Ministarstvo je u ovom dokumentu navelo da su organi vlasti koji raspisuju konkurse za javno informisanje dužni da pribave mišljenje za projekte medijskih sadržaja na manjinskim jezicima od odgovarajućeg nacionalnog saveta, a da su članovi stručne komisije dužni da se upoznaju sa tim mišljenjem. Međutim, Ministarstvo navodi da su „članovi komisije nezavisni u donošenju svoje odluke i mišljenje nacionalnih saveta za njih nema obavezujući karakter“.

Ovaj stav Ministarstva izuzetno je važan za Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja, koja je smatrala da bilo kakav nivo obaveznosti mišljenja nacionalnih saveta ozbiljno ugrožava nezavisnost stručne komisije i suštinski obesmišljava njihov rad, ali i dodatno ugrožava ionako krhki medijski pluralizam na manjinskoj medijskoj sceni, u kojoj vlada potpuna dominacija nacionalnih saveta, koji za razliku od drugih organa vlasti, imaju pravo da osnivaju svoje medije. Obaveznost mišljenja manjinskih nacionalnih saveta uspostavio bi potpuni monopol na informisanje na manjinskim jezicima ovih organa manjinske samouprave.

Koalicija je tražila mišljenje od Ministarstva kulture i informisanja zbog izmene člana 23. stav 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji je sada navodi da su „članovi komisije dužni da, uz puno uvažavanje, razmotre mišljenje nacionalnih saveta nacionalne manjine“. U prethodnoj verziji pravilnika nije bilo sintagme „uz puno uvažavanje“, pa je Koalicija tražila od Ministarstva tumačenje ove izmene.

Ministarstvo navodi da je bliže određenje nivoa stepena pažnje uvedeno, na insistiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, u Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji je Vlada usvojila 3. marta 2016. godine, i da je ono kao takvo uneto u novi Pravilnik, ali da sredstva koja dodeljuje organ javne vlasti jesu sredstva tog organa i samo on može vršiti njegovu raspodelu na osnovu odluke stručne komisije.

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 12. april 2016.

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *