„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Liga Roma predložila platformu za izradu Zakona o jednakopravnom zapošljavanju Roma i Romkinja

 

SKRUG – Liga Roma podnela je početkom ove godine Predlog platforme za pristupanje izradi Zakona o jednakopravnom zapošljavanju pripadnika etničkih manjina  u državnom – javnom  i privatnom sektoru u Srbiji.

O čemu se, zapravo radi pitali smo Osmana Balica predsednika SKRUG-Lige Roma:

“Problem zaposljavanja Roma u privatnom I drzavnom sektoru traje godinama I narocito od 2000-te naovamo to je, nekako problem svih manjina, ne samo Roma I ta mera demokratičnosti je u stvari odnos prema manjinama. Mi imamo nas Ustav Republike Srbije koji govori o društvu jednakih šansi I te šanse ne treba vise da budu šansa, niti treba da budu neki politički voluntarizam pojedinih politickih partija na vlasti I pojedinaca, nego moraju da budu deo Ustava, odnosno da zakonom regulišemo broj zapošljenih pripadnika etničkih manjina u državnom,  javnom sektoru i u privatnom sektoru. Za sada, rezultati pokazuju da je broj pripadnika manjina, naročito Roma simboličan,  zanemarljiv I u tom smislu krajnje je vreme da kao meru demokratije to regulišemo zakonom kako to ne bi zavisilo od pojedinaca I političke situacije.”

U obrazloženju inicijative SKRUG-a su navedene činjenice:

Prema podacima prikupljenim iz 51 državne institucije, samo jedan (0,08%) od 1152 državna zvaničnika i sedam (0,40%) od 15.532 državna službenika se izjašnjavaju kao Romi. U 61 jedinici lokalne samouprave koliko ih je učestvovalo u ispitivanju, 50 zaposlenih su se izjasnili kao pripadnici romske nacionalnosti (0,49%) od kojih nešto preko jedne trećine  (19) rade kao koordinatori za probleme Roma ili nacionalnih manjina dok je svega 35 radnih mesta na kojima rade Romi, predviđeno sistematizacijom radnih mesta, odnosno integrisano u glavne tokove rada javnih ustanova.  A na osnovu Zakona o državnim službenicima moralo bi da bude najmanje 2, 4 % pripadnika Roma u javnom , državnom sektoru. U Nišu na primer, zanemarljiv broj Roma radi u organima lokalne samouprave. Od oko  skoro 3000 zapošljenih, samo je par Roma . U Centrima za socijalni rad, u Nacionalnoj služba zapošljavanja, u tužilaštvima, sudstvu, u obrazovnim institucijama, zdravstvu, medijima skoro da nema  zapošljenih Roma.  U privatnom sektoru je drugačija situacija. I naročito je drugačija u sivoj ekonomiji I tzv. Nedeklarisanoj sferi rada.  Tu Romi dominiraju . U oblasti gradjevinarstva, reciklaže, poljoprivrednih sezonskih poslova . Dakle Romi rade ali nisu zapošljeni!

Na pitanje kakva su očekivanja, Osman Balić kaže:

„Liga Roma je predložila platformu koja treba da bude polazna osnova svim pripadnicima nacionalnih manjina,da se tu uključe Nacionalni saveti, koji naravno nemaju izvorna ovlašćenja u domenu zapošljavanja, ali je ovo jedno javno političko pitanje I svi treba da se uključe I ne samo pripadnici manjina nego I pripadnici većinskog naroda jer, kazem, to je mera demokratije. Ta logoreja oko prava manjina može da se odelotvori jedino zakonom. Prošlo je dovoljno vremena, dovoljno vremena smo u tranziciji i najbolji pokazatelj da su pripadnici manjina zanemareni je činjenica da pripadnici manjina imaju najgori ekonomski status. Donošenje tog Zakona, na osnovu naše platforme traba da započne jednom javnom debatom, nadam se u okviru Ministarstva za zastitu prava nacionalnih manjina I drustveni dijalog a da se tu uključi I Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu I da to kodifikujemo jednim zajednickim predlogom zakona koji bi mogao da do kraja ove godine zakuca na vrata Skupštine Srbije I da tu vidimo političko raspoloženje novog Parlamenta.”

Odbor za zdravlje i porodicu Narodne Skupštine Republike Srbije je razmatrao Predlog platforme za pristupanje izradi Zakona o jednakopravnom zapošljavanju pripadnika etničkih manjina  u državnom – javnom  i privatnom sektoru u Srbiji i usvojio odluku da se inicijativa Lige Roma prihvati.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom video-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *