„Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 - Podrška Roma World “

Konkurs za povratnike i socijalno ugroženo stanovništvo

 Help – Hilfe zur Selbsthilfe u okviru projekta „Upravljanje migraciama i podrška povratu tražilaca azila III“ objavljuje konkurs za povratnike i socijalno ugroženo stanovništvo da se prijave za podršku u opremi, obukama i za rekonstrukciju, objavljeno je na sajtu ove organizacije 1. februara 2021. godine.

Preko info centara u okviru mreže SKRUG-Liga Roma, moguće je prijavljivanje (konkurisanje) za sledeće vrste pomoći:

  • Oprema za započinjanje mikro i malih preduzetničkih biznisa (zanati, usluge, poljoprivreda) za zapošljavanje i samozapošljavanje.
  • Poslovne i stručne obuke za unapređenje znanja, veština i kvalifikacija za zapošljavanje i samozapošljavanje.
  • Rekonstrukcija domova i opremanje osnovnim nameštajem i uređajima za poboljšanje uslova stanovanja i života. (Osnovni uslov: nekretnina mora da bude uredno registrovana na ime podnosioca prijave u katastru nepokretnosti pri Republičkom geodetskom zavodu.

Prema uslovima konkursa, pravo na pomoć i podršku imaju sva fizička lica – povratnici po sporazumu o readmisiji, tražioci azila i pripadnici socijalno ugroženih grupa stanovništa.

Obezbedjen je budžet u vrednosti od 1.128.595,30 EUR

U trećoj fazi projekta Help nastavlja pružanje sveobuhvatne pomoći povratnicima – tražiocima azila i socijalno ugroženim stanovnicima. U fokusu projekta je obezbeđivanje životnih uslova u skladu sa Helpovim principom pomoći za samopomoć kroz nesmetan protok validnih informacija, rekonstrukciju i opremanje domova, podršku pojedinačnim mikro-biznisima za ostvarivanje prihoda, poslovne i stručne obuke za unapređenje veština i znanja podržanih korisnika i razvoj podržanih delatnosti, podršku edukaciji i hitna pomoć readmisantima po povratku u Srbiju.

Realizacija ovog projekta treba da omogući:

  • obezbeđivanje informacija kroz rad info-centara
  • 80 domova podržanih porodica opremljeno osnovnim nameštajem i uređajima za domaćinstvo
  • podrška pojedinačnim mikro-biznisima Roma, povratnika i socijalno ugroženog stanovništva – 100 grantova u opremi
  • poslovne i stručne obuke za unapređenje znanja, veština i kvalifikacija podržanih korisnika – 110 korisnika
  • uključivanje dece u formalni obrazovni sistem – 300 kompleta osnovnog školskog pribora
  • podrška readmisantima – hitna pomoć u saradnji sa DIMAK-om u Srbiji

Helpov projekat „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III“ sprovodi se od decembra 2020. do kraja novembra 2021. godine uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationalle Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je do šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Prijave (konkursna dokumentacija) se ne naplaćuju i mogu se dobili preko vama najbližeg info centra:

                   SRB 148 Konkurs za podršku 1 Feb 2021

 
           Konkurs je otvoren do kraja februara 2021. godine.

„Izradu ovog teksta omogućio je EUROPEAN endowment for democracy. Sadržaj i stavovi izneti u ovom video-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ i nužno ne izražavaju stavove EUROPEAN endowment for democracy.“ 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *