Vesti

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 – oktobar 2017.

Nezavisni izveštaj koalicije prEUgovor podeljen je na tri dela: Političke kriterijume, Poglavlje 23 i Poglavlje 24. Na kraju svakog potpoglavlja predstavljene su i preporuke za moguća poboljšanja.

Koalicija prEUgovor objavila je najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka za napredak u ovim poglavljima.

Izveštaj obuhvata period od maja do oktobra 2017. godine, i sadrži nalaze iz oblasti koje su od posebnog značaja za organizacije – članice koalicije, i koje su u prethodnom periodu bile praćene. Nalazi uključuju primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, novousvojenu Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, tekuće stanje u oblasti migracija u Srbiji, kao i civilnu i demokratsku kontrola sektora bezbednosti.

Nažalost, brojne preporuke slične su preporukama koje se nalaze u prethodnom izveštaju prEUgovora, budući da je u pojedinim oblastima, uprkos pozitivnoj samoproceni države, urađeno veoma malo. 

Iako zvaničnici Vlade često tvrde da je tempo Srbije u pogledu procesa pristupanja EU dobar, kada je u pitanju realizacija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 iz izveštaja se vidi da je realizacija mnogih predviđenih mera odložena, dok za one koje su realizovane nema jasnih i čvrstih dokaza da su dovele do očekivanih promena. Bez obzira na određene pozitivne pomake (koji su takođe navedeni u izveštaju), ukupna ocena stanja u oblastima koje su praćene je negativna.

Objavljivanje ove publikacije podržala je Evropska unuja programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupne pomoć (IPA). Za sadržaj ovog izveštaja isključivo je odgovoran izdavač, a stavovi izneti u njemu ne predstavljaju nužno i stavove Evropske unije.

SADRŽAJ:

Uvod

1. POLITIČKI KRITERIJUMI 
1.1. Demokratija – predsednički izbori
1.2. Demokratska i civilna kontrola nad sektorom bezbednosti
1.3. Regionalna pitanja i dobrosusedski odnosi
1.4. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova
1.5. Antidiskriminaciona politika i rodna ravnopravnost

2. POGLAVLJE 23 – PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA
2.1. Pravosuđe
2.1.1. Nepristrasnost i odgovornost
2.1.2. Profesionalizam/stručnost/efikasnost

2.2. Borba protiv korupcije
2.2.1. Strateški planovi
2.2.2. Prioriteti Vlade i njihova realizacija

2.2.3. Rad Parlamenta
2.2.4. Neispunjene mere iz akcionih planova
2.2.5 Politika borbe protiv korupcije u policiji

2.3. Osnovna prava
2.3.1. Zaštita ličnih podataka
2.3.2. Načelo nediskriminacije i položaj društveno ranjivih grupa
2.3.3. Prava deteta
2.3.4. Jačanje procesnih garancija u skladu sa EU standardima
2.3.5. Pristup informacijama od javnog značaja

3. POGLAVLJE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST
3.1. Migracije i politike azila
3.2. Reforma policije
3.3. Borba protiv organizovanog kriminala
3.3.1. Suzbijanje trgovine ljudima
3.3.2. Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima

3.4. Borba protiv terorizma

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Koalicija prEUgovor je formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa akcentom na poglavljima 23 i 24. Misija prEUgovora je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na fejsbuku i tviteru.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *