Vesti Vesti

„Izazovi i mogućnosti za Nacionalne manjine u Srbiji“

Zajednički zaključci sa Seminara u Evropskom Parlamentu „Izazovi i mogućnosti za Nacionalne manjine u Srbiji“ predsjednika nacionalnih saveta Rumunske, Slovačke, Hrvatske, Albanske, Madjarske, Bugarske, Bošnjačke, Makedonske i Romske manjine u Srbiji.

Seminar U Evropskom parlamentu, Brisel

„Izazovi i mogućnosti za Nacionalne manjine u Srbiji“

 1. septembar 2015. godine 14:30 do 16:30
 2. Dobrodošlica i uvodne napomene:

Gosp. Marian Jan Marinesku, član Evropskog Parlamenta, potpredsednik EPP grupe.

 1. Razmjena mišljenja sa članovima Nacionalnih saveta Rumunske, Slovačke, Hrvatske, Albanske, Madjarske, Bugarske, Bošnjačke, Makedonske i Romske manjine u Srbiji.

Zaključci:

 1. Zapaža da je načinjen pomak od strane Srbije u odnosu na prava nacionalnih manjina i vladavinu prava; naglašava da je potrebno preduzeti dalje korake na putu prema punopravnom članstvu u EU.
 2. Iznova naglašava neophodnost promjene Ustava i usvajanje novog krovnog Zakona o manjinama.
 3. Smatra da sve manjine moraju biti zastupljene u Parlamentu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinicama lokalne samouprave.
 4. Podvlači da se treba uzeti u obzir zastupljenost manjina na izborima za lokalne vlasti i u državnim institucijama; zatim, predstavnici nacionalnih manjina trebaju imati pravo odlučivanja u vezi sa usvajanjem novih nacionalnih zakona, naročito onih koji se tiču prava nacionalnih manjina.
 5. Poziva Vladu Republike Srbije preduzme mere u vezi sa restitucijom oduzete imovine.
 6. Iznova naglašava potrebu da se poboljša implementacija pravnog okvira o zaštiti manjina naročito u oblasti obrazovanja, upotrebe jezika, vjerske službe, informisanja, kulture i adekvatnog učešća nacionalnih manjina u državnim organima.
 7. Smatra da se pristup informisanju na maternjem jeziku mora poboljšati preko medija koji se finansiraju sa državnog, regionalnog i lokalnog nivoa; poziva Vladu da izuzme iz privatizacije medije koji su proglašeni od izuzetnog značaja za manjine i da obezbijedi održivo finansiranje;
 8. Očekuje budući Akcioni plan za manjine kao dio Pristupnog procesa.

 

Nataša Tošić, član Rumunskog nacionalnog saveta, predstavnik Presednika Danijela Petrovića

Jarmila Čendić, član Slovakčkog nacionalnog saveta

Slaven Bačić, Presjednik Hrvatskog nacionalnog saveta

Jonuz Musliu, Predjsednik Albanskog nacionalnog saveta

prof.Vitomir Mihajlović, Predsednik Romskog nacionalnog saveta

Dr. Sulejman Ugljanin, Predsednik Bošnjačkog naciolnalnog saveta

Jane Hajnal, Predsednik Madjarskog nacionalnog saveta

Borče Veličkovski, Predsednik Makedonskog nacionalnog saveta

Stefan Stojkov, Zamjenik Predsednika Bugarskog nacinalnog saveta

izvor

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *