Vesti

Inicijativa za izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika

Ocenjujući pozitivnim predlog Predsednika Republike Srbije o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika Republike Srbije i smanjenju cenzusa sa pet na tri procenata – a na osnovu predloga romskih političkih partija i Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG) – Lige Roma od dana 25.01.2020. godine, povodom nejednakih preduslova za učešće na parlamentarnim izborima u cilju ostvarivanja prava romske nacionalne manjine da imaju svoje predstavnike u Parlamentu Republike Srbije

i

Smatrajući da bi se unapređenjem propisa postiglo bolje ostvarivanje i zaštita prava svih nacionalnih manjina u Srbiji, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i članom koji govori o društvu jednakih šansi, SKRUG – Liga Roma podnosi Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde sledeću:

INICIJATIVU

Da se izmeni Zakon o izboru narodnih poslanika Republike Srbije u članu 43. tako da se broj potrebnih potpisa za podnošenje izborne liste prilagodi broju pripadnika nacionalne manjine na osnovu podataka iz poslednjeg zvaničnog popisa stanovništva u Srbiji.

OBRAZLOŽENJE

RAZLOZI ZA DONOŠENjE IZMENE Zakona o izboru narodnih poslanika Republike Srbije su:

ü Član 43. gore pomenutog Zakona iskazuje.

ü Izborna lista je utvrđena kada je svojim potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

ü Republička izborna komisija propisuje oblik i sadržaj obrasca za potpis iz stava 1. ovog člana i stavlja ga na raspolaganje učesnicima u izborima u roku od pet dana od raspisivanja izbora.

ü Birač može svojim potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača. Svaki potpis iz stava 1. ovog člana mora biti overen u nadležnom sudu.

ü Visinu naknade za overu potpisa utvrdiće Ministarstvo pravde Republike Srbije posebnim aktom.

ü Razlozi za donošenje izmene ovog zakona proizlaze iz potrebe da se omogući ravnopravan pravni ambijent za učešće nacionalnih manjina u izborima. Sadašnje odrebe tog Zakona član 43., su diskriminatorske i onemogućava učešće manjinskih etničkih zajednica u izbornom procesu pod jednakim uslovima.

Ako u Srbiji ima 6.724.949 birača i za njih je potrebno, 10,000 potpisa , onda je za je za 148.000 Roma u Srbiji po popisu Stanovništa iz 2012 godine potrebno maksimum 221 potpisa.

Zbog takvih diskriminatorskih odredbi u članu 43. Zakona, romska zajednica, a i druge etničke manjinske zajednice, svih ovih godina dovedene su u nepovoljan i neravnopravan položaj u odnosu na većinsku zajednicu.

Osnovni cilj našeg predloga izmene izbornog Zakona je stvaranje uslova za učešće manjinskih političkih stranaka u izbornom procesu, koji će obezbediti jednake uslove za učešće u političkim izborima i reprezentativnost manjina u poltičkom životu Srbije.

Ove izmene bi rezultirale smanjenjem finansijskih izdataka i administrativno sudskih postupaka u sudskoj i državnoj evidenciji, kao smanjenjem obaveze zainteresovanih političkih stranaka i pokreta kao i onih koji nisu bogati i omogućilo njihovo učešće u palamantarnom životu Srbije.

Imajući u vidu iznete činjenice, nadamo se da će te prihvatiti naš predlog isto kao i predlog za smanjenje cenzusa za ulazak u Palament Srbije.

Inicijativu predlaže Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma

SKRUG – Liga Roma

Osman Balić, predsednik UO

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *