Vesti

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” objavljuje Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, ACT projekat podržava, zalaže se i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou.

U svrhu ovog poziva, inovacija je definisana kao svaka dobra praksa koja promoviše principe transparentnosti, integriteta, odgovornosti i učešća građana u podršci demokratiji i dobrom upravljanju. U osnovi je inovacija: novina za organizaciju ili instituciju u kojoj se primenjuje (praksa, model, usluga koja nije ranije postojala ili nije bila korišćena) i koja ima/može da ima potencijal da izvrši merljiv javni uticaj u lokalnoj zajednici.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava biće podržani u okviru četiri partije (eng. LOT):

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom COVID-19 (do 10 grantova)

Napomena: Ako opredeljena sredstva naznačena za određenu partiju ne mogu da se iskoriste zbog nedovoljnog kvaliteta ili broja primljenih predloga projekata, projekat ACT zadržava pravo da preraspodeljuje preostala sredstva na (druge) partije.

Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.Preuzmite dokumentaciju PRIJAVITE SE

Izvor:

https://act.org.rs/grants/grantovi-za-inovativne-partnerske-inicijative-izmedu-organizacija-gradanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave/

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *