Romska Reč - Rromano Lafi

Građanski Forum-Tema Kultura

Prema rečima profesora Dragoljuba B. Đorđevića niškog sociologa kulturni identitet svakog naroda čine četiri elemenata i to: „Preciznije kazano, a i jeste opšteprihvaćeno stanovište, kulturni identitet ikojeg naroda određuju četiri elementa: jezik, vera, tradicija i kulturno nasleđe.”

Kultura Roma bila je tema prvog Gradjanskog foruma Roma koji je, obelezavajuci 20 godina postojanja, organizovao YUROM Centar uz podrsku Fonda za otvoreno drustvo. Forum je okupio predstavnike grada Nisa, donatorskih organizacija, nevladinog sektora I staknutih umetnika.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romska Reč – Rromano Lafi“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2018.godini.

 

Dizutno Forumi – Tema Kultura

Premalo lafija taro profesori Dragoljub B.Djordjevich nishesko sociolog phenol kaj o kulturno identiteti taro savona manushukanipa kerena shtar elementija: „Ako prezizno mothova, a ofova da prihbatimo gndipa, kulturako identiteti taro sa o manusha kerena shtar elementija: ćhib, pachavipa, tradicija thaj kultura.“

Kultura e rromengi sine tema taro angluno Dizutno forumi e rromengo kova, obelezhipaja taro 20 bersh taro egzistiripa, organizuindja YUROM Centar uzaro podikeripa taro Fonfo basho phravdo amalipa. O forum kedindja predstavnikija taro Foro Nish, NGO thaj pendjarutne artistija.

„Alo vakti kana ki rromani kultura valjani te ovol kulturake instirucije. Isi nesave institucije sar soj  muzej taro rromani kultura kova ikeri Dragoljub Ackovich, po anglal sine Matica rromani koja na kerdja buti thaj avera na djanava. Akava shukar djaipa anglal, thaj po palal akava valjani te ovol seriozno buti koja ka kerol pe buti pi akanutni rromani kultura“ , phenol profesori Djordjevich.

Ideja kaj valjani te ovol kulturako centro ko palune kurke aktuelizuimi ko Nishi, sebepi tari inicijativa ROMACTED thaj Saveti basho manushengo thajminoretetijengo hakaj. Kobor importantno akaja institucija basho Rromano amalipa puchljam e profesori Jovanovich.

Bizi kultura nashti nijek amalipa pa ni o rromano amalipa, gndinav pi lumijaki kultura da kote o rroma valjani akala kulturaja te kerol buti. Jek amalipa nashaldjovol kana nashali e kultura a na kana nashali pe e ekonomija, numa kana nashali pe e politika.

O rromane aktivistija kola sine ko akava kedinipe sare phenena kaj rromani kultura naje ko NIsh! Nijek Kulturako amalipa naje, thaj odoleske o foro Nish valjani so po sigate te kerol pe shaipa te phravolpe rromano kulturako centro.

 

Akava Tv paketi kotor taro projekti „Romska Reč – Rromano Lafi“, kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2018.bersh.

 

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *