I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Grad Kragujevac realno sagledava potrebe romskih učenika!

Unija sindikata prosvetih radnika Srbije je u martu sprovela interno istraživanje koje je pokazalo da na kraju drugog polugodišta prethodne školske godine oko 10 odsto dece apsolutno nije moglo da pristupi onlajn nastavi. Nisu, međutim, samo u pitanju deca iz ruralnih delova Srbije.

Osnovna škola „Treći kragujevački bataljon“ jedna je od najvećih u Kragujevcu. Od ukupno 100 đaka romske nacionalnosti koji ovu školu pohađaju, 20 nije imalo mogućnost da prati online nastavu, kaže Emina Nikolić, pedagoška asistentkinja u školi „Treći kragujevački bataljon“.

Foro Kragujevac chachikane azhutinol rromane sikavne

Unija sindikata prosvetno bucharne ki  Srbija  ano mart sprovedindje interno istrazivanje  save mothovdja khaj kho agor dujto polugodishte aver shkolako bersh khatar 10 odsto  chave apsolutno nashtindja te pristupinen onlajn nastava . Nashtindje , numa , samo kho puchiba  chave  andar o rurarne delija  Srbijake .

Osnovna shkola ,, Trito kragujevachki  bataljon ” jekh  khotar jekh najbari kho Kragujevac . Khotar ukupna 100 sikavne romane nacijonalnosti save  akhija shkola  sikljovena , 20 nasinelen moguchnost  te pratinen online  nastava , penola Emina Nikolic, pedagoshka asistenkinja khi shkola ,, Trito Kragujevachki bataljon”l

-Shaj te phenav  kaj ingardzam stampane materijalija , sar bi o chave kerena odova kho phe khera .Tehnichki nasine opremime. Deo lendar hem ako sinelen tablet hem sine tehnichki opremime nasine ano moguchnost te ovol olen internet. Sigate  mi shkola huljindja  kho projekat  savo  thano cilj  te smanjinol digitalno jaz kho pratibe online  nastava .Odova thano projekat  Ministarstvo prosvete  hem UNICEF mi shkola dobindja 62 tabletija hem amen khi nevi shkolsko bersh ako i situacija ovel sar so sine akala duj bersh shkolake , amen kha kera buthi khi izrada domache zadatkijenge  e chavencar , kha dalen tabletija chavenge hem kha ova olenge podrshka .

Ako kho o shkole  akale shkolske bersheste snadjindzepe ko razne razlichite projektija te  obezbedinen tabletija  bash o chave  nesave problemija  achile nareshime , penola Bozidar Nikolic, khotar Kulturno obrazovano zajednice  Roma ,, Romanipen”.

– Akale agor shkolake bersheste thano Ministarstvo pokrenindja  projekat  hem selektivno 30 lokalne  uprave hem odredjeno numero  shkole save dobindze digitalne biblijoteke  hem rentiranje tabletija .

Odova so achilo  sar baro problemi  thano sar te obezbedinolpe pokrivenost interenet signalija  savo thano najbitno. Te ovol tut tablet a nane tut shukar internet mreza  odova sine baro izazov, sar bash romane hem bash sar o aver .chave Jekh khotar baro izazov sar te obezbedinolpe nastava khi daljina khi porodica save isi trin sikavne , a nastava khi daljina  thani 2020./21 startujindja sig intezivno, hem shaj poklopinolpe o terminja bash nastava  kho RTS  hem nastava  save sprovodinen  amare nastavnikija  palo  razlichita platforme .Poklopindzape sa o terminja .Sare sine angloruchko  kho chasija . Onda porodica save isi olen trin chave , isi jekh rachunari nasine moguchnost te omoguchinen e chavenge  te pratinen. Odova thano jekh khotar izazovija .

Diz Kragujevac isi len mehanizam podrshke romane sikavnenge  hem ljenge porodicenge , savo na odustajindza ni khotar hem pandemija . Khotar budzeti  dijzijako , kho lafija  Dushana Aleksicha , chlani  dizijako veche  bash obrazovanje , finasirindze udzbenikija  bash prvakija  hem predshkocija , shkolsko pribor hem rancija .

-Jekh khotar znachaija podrshke  romane porodicenge  hem roditeljijenge , bash pandemskio period , sine materijalna  podrshka  romane  roditeljijenge kho paketija hrana hem  higijena  bash porodice , save ano odova  materijalnom  smislu obezbedinen  najugrozime  romane porodice egzistencija . Diz Kragujevac bash obelezavanje 8. april Dive e Romengo ,kho okvir ROMACTED program  obezbedindza 600.000 dinarija  bash 30 romane sikavne srednjoshkolcija  hem studentija .

Kho april akava bersh 30 nashukare  sikavne  hem studentija  roma naradime  thane vaucher  khotar 20.000 dinarija . Isto  nagrada adzikeri 28.juni hem nashukare sikavnen osnovne shkole .

„Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *