Vesti Vesti

Gde budući studenti mogu dobiti preporuke za afirmativne mere?

Fakulteti i visoke škole spadaju u ustanove visokoškolskog obrazovanja. Nakon konkursa koje raspišu ove ustanove, svi zainteresovani kandidati se mogu informisati o programu studija koje nudi određen fakultet ili visoka škola.

Nakon raspisivanja konkursa sledi prijavljivanje za prijemni ispit, polaganje prijemnog ispita i upis željene visokoškolske ustanove.

Ko može da upiše fakultet ili visoku školu?

Nakon završene četvorogodišnje srednje škole, kandidat može konkurisati za upis na fakultete, dok se umetnički fakulteti ili visoke škole mogu upisati i bez završene četvorogodišnje srednje škole, odnosno i nakon završene trogodišnje srednje škole, polaganjem dodatnih ispita ukoliko je tako odredila obrazovna institucija na kojoj konkuriše za upis. Posebne uslove prijemnog ispita i upisa može odrediti visokoškolska ustanova za sebe.

Kriterijumi za upis na fakultet

Pri upisu na neki od fakulteta, selekcija će se vršiti na osnovu bodova koje kandidat ima na osnovu uspeha u srednjoj školi, koji se sabiraju sa bodovima koje je dobio na prijemnom ispitu, odnosno na ispitu sklonosti i sposobnosti, koji se razlikuje od fakulteta do fakulteta.

Prema visini bodova koje kandidati dobiju sabiranjem svih osvojenih bodova, fakultet pravi rang listu.

Fakulteti koje je osnovala država (državni fakulteti) imaju ograničen broj budućih studenata koji će studije upisati o trošku države (na budžetu), a o tom broju odlučuje Vlada Srbije pre raspisivanja konkursa. Prvo se popunjavaju ta mesta prema rang listi, dok će ostali koji budu dobili šansu da se upišu morati sami da plate školarinu (samofinansiranje).

Fakulteti koje su osnovala privatna lica (privatni fakulteti) mogu sami da odlučuju od tome koliko će kandidata primiti, ali taj broj ne može biti veći od broja koji je određen akreditacijom.

 

Prijemni ispit na fakultetima i visokim školama

Prijemni ispit predstavlja proveru sklonosti i sposobnosti i razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Takođe, od fakulteta zavisi na koji način se polaže prijemni ispit, ali najčešće je pismeno polaganje (jednog ili više predmeta ili testa).

Prijemni ispit se održava na fakultetu za koji se konkuriše. Potrebno je pre polaganja prijemnog ispita, prijaviti se.

Dokumenta koja su potrebna za prijavu na prijemni ispit:

  • Popunjen obrazac prijave na konkurs
  • Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid
  • Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid
  • Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Na polaganju prijemnog ispita potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu ili pasoš, kao dokument na kojeg će kandidat biti identifikovan.

Program afirmativnie mere upis studenata romske nacionalne manjine

 

Upis pripadnika romske nacionalne manjine

 

  1. Kandidati koji žele da se upišu u okviru Programa afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs prilažu i sledeća dokumenta:

Ova dokumenta se predaju samo prilikom prijave na Konkurs i neće se uzimati u razmatranje u slučaju naknadne predaje.

  1. Kandidati iz Programa afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine se rangiraju i na konačnoj rang listi i na posebnoj rang listi Programa afirmativnih mera koju čine kandidati koji na konačnoj rang listi nisu stekli pravo upisa na budžet, a položili su prijemni ispit i imaju najmanje 31 bod na prijemnom ispitu. Prvih 5 kandidata sa posebne rang liste se upisuje na budžet pod uslovima Programa afirmativnih mera.“

Budući studenti koji će studirati na niškim fakultetima za preporuke se  mogu javiti Mariji Demić, Ani Saćipović i Ferhadu Saitiju članovima NSRNM.

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *