Vesti Vesti

G. Gvozdenoviću to dete štite Međunarodni dokumenti koje je država Srbija potpisala!

Prema pisanju lista Alo gradonačelnik Valjeva, dr Slobodan Gvozdenović (SNS), zabranio je pokretanje disciplinskog postupka protiv službenika Gradske uprave N. I., koji je 21. jula ispred zgrade Skupštine ošamario dečaka romske populacije koji je svirao harmoniku.

Tu informaciju, pozivajući se na svoja saznanja, prenosi portal „Kolubarske”, objašnjavajući da je dr Gvozdenović „dok se događaj ne dokaže” zabranio pokretanje disciplinskog postupka protiv N. I., zaposlenog u Odeljenju za razvoj Gradske uprave, člana SDPS-a Rasima Ljajića sa koalicione liste SNS-a u Valjevu, koji od tog dana ne dolazi na posao. Gradska uprava je prethodno, kako je „Alo!” već pisao, od policije zatražila kompletan izveštaj o incidentu, kako bi protiv N. I. mogla da pokrene zakonsku proceduru. Policija je uzela snimak sigurnosnih kamera sa zgrade Skupštine u centru Valjeva, kao i izjave dečaka, njegovih roditelja i očevidaca, pa je protiv N. I. pokrenula istragu.

 

Da li je moguće da je gradonačelnik jači od sudstva, policije, Zakona, Ustava RS ….

Evo i šta kaže Zakon:

Donošenjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta („Službeni list SFRJ“ – dodatak: Međunarodni ugovori, broj 15/90 i „Službeni list SRJ“ – dodatak: Međunarodni ugovori, broj 4/96 i 2/97) država se obavezala da preuzme mere za sprečavanje nasilja u porodici, institucijama i široj društvenoj sredini i da obezbedi zaštitu deteta.

Odredbe Konvencije odnose se na zaštitu deteta od:

• fizičkog i mentalnog nasilja, zloupotrebe i zanemarivanja (član 19);

• svih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja (član 34);

• otmice i trgovine decom (član 35);

• svih drugih oblika iskorišćavanja (eksploatacije) štetnih po bilo koji vid detetove dobrobiti (član 36);

• nehumanih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja (član 37).

Konvencija, takođe, obavezuje države potpisnice da obezbede mere podrške za fizički i psihički oporavak deteta žrtve nasilja i njegovu socijalnu reintegraciju (član 39).

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 i 101/05, u daljem tekstu:Zakon) definisano je da se prava deteta i učenika ostvaruju u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, i da je ustanova dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje (član 95).

Nacionalnim planom akcije za decu, strateškim dokumentom, koji je Vlada Republike Srbije usvojila februara 2004. godine, definisana je opšta politika zemlje prema deci, za period do 2015. godine.

Jedan od specifičnih ciljeva Nacionalnog plana akcije za decu jeste uspostavljanje saradnje između stručnjaka iz svih sektora koji direktno ili indirektno brinu o deci (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, nevladine organizacije), kao i formiranje efikasne, operativne, međuresorne mreže za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja.

Radi realizacije ovog cilja, izrađen je Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (u daljem tekstu: Opšti protokol), koji je Vlada Republike Srbije usvojila avgusta 2005. godine.

Nacionalnim planom akcije za decu predviđena je i izrada posebnih protokola postupanja za pojedine sisteme (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, policija, pravosuđe) u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a u skladu sa osnovnim principima i smernicama iz Opšteg protokola. Posebnim protokolom uređuju se interni postupci unutar sistema i pojedinačnih ustanova.

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *