Vesti Vesti

Debate o javnom interesu u lokalnom informisanju održane u Nišu, Vranju i Čačku

Problemi građana kao prvorazredne medijske teme

Prava dece, obrazovanje i nezaposlenost mladih, prava potrošača i pacijenata, socijalna politika, problemi “trećeg doba”, briga o sredini, kontrola životnih namirnica, promocija agrarnog preduzetništva, borba protiv nasilja, položaj naconalnih manjina, problemi osoba sa invaliditetom, volonterski rad, afirmacija stručnog usavršavanja i umetničkog stvaralaštva… najvažnije su teme koje lokalnim medijima predlaže civilno društvo.

Javnim debatama održanim u Nišu, Vranju i Čačku, Nezavisno udruženje novinara Srbije nastavilo je realizaciju projekta “Javni interes za gr ađane i medije” koji podržava Fondacija za otvoreno društvo.

Učesnici debata u sva tri grada podržali su akt Mehanizam utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji su predstavili predstavnici NUNS-a Vukašin Obradović i  Svetozar Raković. U razgovorima je predstavljen i model Pravilnika o sufinansiranju  projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju na niovu lokalne  samouprave, koji je izradio ekspertski tim Centra za unapređenje pravnih studija.  Posebnu pažnju u debatama privuklo je Istraživanje o finansiranju medija u 2013. godini koje je realizovala Balkanska istraživačka mreža. Ključni rezultati istraživanja pokazuju  da je od približno milijarde dinara javnog novca, potrošenog na lokalne medija u toku  2013., najveći deo (640 miliona) distribuiran kroz subvencije za 41 javno preduzeće.

Petina novca potrošena je kroz direktno ugovaranje loklanih uprava sa medijskim  kućama, a najmanje je raspodeljeno putem javnih konkursa.

U debati organizovanoj u Skupštini grada Niša 18. juna, predstavnici lokalnih vlasti,  udruženje gražana, obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih ustanova, medijskih kuća i  drugih zainteresovanih institucija i organizacija, podržan je NUNS-ov predlog za  uvođenje stalnog mehanizma utvrđivanja tema od javnog interesa u oblasti javnog  informisanja.  Predstavnici civilnog društva kandidovali su teme za medije ukazujući na njihov značaj  za lokalnu zajednicu. U prvorazredne teme od javnog interesa, kako je rečeno u debati, spadaju prava dece i mladih,  prava potrošača , zdravstvo i prava pacijenata, socijalna  politika, nezaposlenost, problematika starijih građana – “treće doba”, inkluzija Roma,  popularizacija umetničkog stvaralaštva, briga o životnoj sredini, turizam… Učesnici u debati podržali su stav gradske uprave da na listu primarnih tema za budžetsko  sufinansiranje medijskih projekata treba uvrstiti strateške ekonomske i razvojne ciljeve   Niša. 

Član Gradskog veća Milan Pešić podsetio je da je u toku realizacija godišnjeg konkursa  za sufinansiranje medijskih projekata u okviru kojeg će se iz gradskog budžeta  raspodeliti više od 57 miliona dinara.Pešić je naglasio da je konkursna procedura  transparentna, u skladu sa medijskim zakonodavstvom. Podsetivši da lokalna  samouprava uskoro izlazi iz vlasništva u gradskoj televiziji NTV, većnik Pešić je rekao i  da će mediji ubuduće na budžetsku podršku moći da računaju isključivo putem  sufinansiranja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.   Predstavnici medija, koji su bili najzastupljeniji u debati, sugerisali su da se konkursi za  sufinansiranje mediskih projekata moraju raspisivati najkasnije u januaru (Slađana  Ostojić, TV Zona plus), da u kriterijume za vrednovanje projekat treba uvrstiti i čitanost,  slušanost I gledanost medija (Nikola Panić, Dum Radio 018 i Gradski portal 018), da  članovi konkursnih komisija treba da budu nepopustljivi u vrednovanju javnog interesa u medijskim projektima (Dragan Kocić, Sity radio) kao i da ceo postupak, uključujući projektne teme i rad komisija, treba da bude potpuno javan (Predrag Blagojević, portal  Južne vesti).  Skupu su prisustvovali predstavnici G radskog veća, gradske Uprave za kulturu, Saveta  za mlade, Udruženja potrošača Niša, Udruženja Romkinja “Osvit”, Društva novinara  Niša, Gradske opštine Pantelej, Gradske opštine Medijana, Medija centra Niš, Narodnih  novina, Novinske agencije Beta, Novinske agencije Tanjug, RTV Belle amie, TV Zona plus, NTV  Niš, TV Kopernikus, Info portal “Južnvesti”, Radija City, Dum Radija 018,  Gradskog portala 018, Produkcije Roma World, portala Kapital magazin, portala Zona  plus, Društvanovinara Niša…  Učesnici javne debate organizovane u gradskoj kući Vranja 19. juna, podržali su  Mehanizam utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Zamenik gradonačelnika Vranja Dragoljub Stevanović je rekao da je neophodno da  mediji prošire svoj informativni prostor za teme koje predlože udruženje građana.  Stevanović je podsetio da je Grad prošle godine prvi put raspisao javni konkurs za  medijska projekte, da su prva iskustva skromna, bilo je brojnih dilema pa i grešaka, ali  da je novo medijska zakonodavstvo olakšalo posao. Ove godine konkurs Vranja kasni,  između ostalog i zbog privatizacije gradske RTV Vranje.

Članica Gradskog veća zadužena za informisanje Nela Dimitrijević informisala je  učesnike debate da je nekoliko dana ranije na inicijativu Gradske uprave održan  sastanak sa predstavnicima civilnog društva na temu javnog interesa u medijima. “Bili  su prijatno iznenađeni i pohvalili ideju da takvi razgovori postanu stalna praksa”, rekla je  Dimitrijević.  Ona je saopštila i da su na tom sastanku predstavnici civilnog sektora  predložili sledeće teme za medijska projekte koji treba da dobiju podršku gradskog  budžeta: Borba protiv nasilja; Siromaštvo; Socijalna inkluzija; Aktivizam mladih; Medijski  programi za decu; Aktivnosti nevladinih organizacija; Problematika naconalnih manjina.

U debati su se čuli još neki predlozi za medijska izveštavanje. Jovica Stojanović iz Zavoda za javno zdravlje predložio je nekoliko tema “koje mediji ne primećuju”: Zaštita  prava pacijenata, Promocija programa zdravstvene zaštite (npr. skininzi za rano  otkrivanje malignih obolenja), Opšte zdravlje lokalnog stanovništva …  Predstavnik biznis zajednice Goran Stojanović (firma “Nutriko”) smatra da mediji moraju  posvetiti daleko više pažnje temama kao što su: Kontrola životnih namirnica, posebno povrtarskih i voćarskih kultura (“imamo nekontrolisan šverc hrane iz Makedonije i sa nKosova”); Podizanje ekološ svestgrađana,posebnuu u školskom uzrastu (“poplave su  učestale i zbog zatrpanih odvodnih kanala”); Promovisanje preduzetništva agraru  (“posle propasti vranjske industrije agrar je šansa za nezaposlene”).

Skupu su prisustvovali predstavnici Uprave grada Vranja, Gradske službe za  informisa nje, Gradske opštine Vranjska Banja, Niške Gradske opštine Pantelej,  Gradskog vodovoda, Gradske direkcije, Pozorišta “Bora Stanković”, Zavoda za javno nzdravlje, Policijske uprave Vranje, Saveza samostalnih sindikata Vranja, Kancelarije za nmlade, Gradski poverenik za informacije, preduzeća Nutriko doo, Radio televizije nVranje, OK Radija, TV Info plus, redakcija novina  Vranjske i Srpski venac… U javnoj debati u Čačku, održanoj 30. juna u Sali Doma kulture, takođe je podržan  model Mehanizma utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou, koji su predstavili predstavnici NUNS-a.

Prilikom prezentacije modela Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje  javnog interesa u javnom informisanju na niovu lokalne samouprave, predstavnici  Gradske uprave podsetili su da je lokalna samouorava Čačka takav interni akt usvojila  početkom 2013. godine, koji je Ministarstvo kulture i informisanja koristilo prilikom izrade  podzakonskog akta – Pravilnika o sufinasiranju javnog intreresa u oblasti javnog  informisanja.

Govoreći o višegodišnjoj praksi Čačka u sufinansiranja medijskih projekata, pomoćnik  gradonačelnika Aleksandar Dačić je naglasio da je nezavisnost konkursne komisija  jedna od ključnih pozitivnih novina uvedenih noviZakonom o javnom informisanju.      “Grad Čačak je konkursno sufinansiranje medija uveo 2012. U početku je bilo nekih  grešaka, nesporazuma i dilema, ali su ključni rezultati veoma dobri. Ovaj sistem  sufinansiranja javnog interesa u javnom informisanju je u skladu i sa konvencijom  Saveta Evrope o ljudskim pravima koja garantuje i pravo građana na informisanje. Zato  smo odmah i prihvatili da se uključimo u projekat NUNS-a koji je baziran upravo na tom  pravu građana da aktivno učestvuju u javnom informisanju”, rekao je zamenik  gradonačelnika Čačka.       U delu debate posvećenom predlaganju tema za medija od javnog interesa, Dačić je nukazao da su formiranje univerzitetskog centra i razvoj industrijskog centra u zoni nsaobraćajnog koridora 11 ključni ciljevi Čačka, definisani Strategijom razvoja Grada.“Ovi  ciljevi su od izuzetne važnosti kako bi se na ovo područje privukli investitori, čime bi se npospešio dalji privredni razvoj i unapredio kvalitet života građana Čačka.”

Predstavnici udruženje građana predložili su više tema za medijske projekte koji bi bili  podržani novcem iz budžeta Grada: Obrazovanje u službi zapošljavanja mladih; Analiza brada i programa gradskih ustanova kulture (Slobodan Čvorović, Udruženje potomaka npoginulih ratnika); Društveno-ekonomski položaj Roma (Miroslav Mitrović, Udruženje nRoma); Promocija dobrovoljnog davalaštva krvi (Mirjana Stefanović, Udruženje  distrofičara); Problemi osoba sa invaliditetom (Stojan Marković, Radio Ozon); Uključenje  škola u afirmaciju stručnog usavršavanja za projektni rad (Gorica Stanojević, Regionalni bcentar za stručno usavršavanje); Aktivnosti NVO sektora; Gradskibparlament i sector bNVO; (Anđelka Matijević, Omladinsko udruženje mladih Alternativa); Problemi mlade

populacije Čačka (“Boravak u Čačku godišnje odjavi više od hiljadu ipo mladih”, Ivana  Subotić, TV Telemark); Volonterski rad (Vesna Trtović, nedeljnik Čačanski glas).Pored učesnika u debate, raspravi su prisustvovali i predstavnici Alternativne radionice Pez, Udruženja Pozitiva, Društva dijabetičara, Foto kino kluba, Narodnog muzeja Čačak, Asocijacije za umetnost i kulturu Karusel, nedeljnika Čačanske novine.

Svetozar Raković

Generalni sekretar

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Izvor NUNS

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *