Vesti Vesti

Budući pravnici na treninzima o ljudskim pravima!

U organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje, održan je petodnevni trening o zaštiti manjinskih prava u Srbiji, u okviru programa Branitelji i braniteljke ljudskih prava u Srbiji.

Cilj treninga je bolje razumevanje koncepta ljudskih i manjinskih prava kao i usvajanje mehanizama za zaštitu i zastupanje oštećenih.

Jedna od specifičnosti treninga je da je namenjen diplomiranim pravnicima, studentima završnih godina studija pravnih fakulteta, mladim advokatima kao budućim nosiocima pravosuđa.

U toku treninga su obrađivane sledeće celine:Razumevanje ljudskih prava, Prepoznavanje kršenja ljudskih prava, Sudsko zastupanje oštećenih i Rasprav o jednakosti.

Predavanja su držali ekspreti i eksprtkinje u oblasti zaštite ljudskih prava u Srbiji: Milan Antonijević, iz YUCOM-a, Boban Stojanović iz organizacije Parade Ponosa, Adi Sinani iz organizacije Civil Rights Defeders, Dušan Jovanović iz OEBS-a.  Pored predavanja imali smo i radionice i Forum Teatar, koji su nam pomogli da shvatimo sa kakvim poteškoćama i izazovima se pripadnici različitih manjinskih grupa svakodnevno susreću.

Trening je održan u Somboru, interekulturalnom gradu, u kome žive pripadnici 21 nacionalne manjine.

Posetom Gradskoj kući,Osnovnom sudu i Zaštitnici građana, imali smo prilike da vidimo kako poštovanje manjinskih prava funkcioniše na lokalnom nivou.

Važno je napomenuti da se pod manjinama podrazumeva svaka osoba kojoj su, na bilo koji način prava ugrožena samo zbog pripadnosti određenoj grupi. U Srbiji su prava najugroženija Romima, osobama sa invaliditetom, LGBT populaciji, nacionalnim manjinama, ženama.

Jedna od prednosti ovog programa je i to, što je svaki učesnik/ca u obavezi da stečeno znanje prenesu dalje u vidu vršnjačke edukacije.

Marija Stanković  student Pravnog fakulteta je takođe bila jedna od polaznika ovog treninga i kaže:

„U saradnji sa studentskim organizacijama,planiram da u septembru održim par radionica koje će se baviti ovom temom i imaće za cilj da približe probleme manjinskih grupa i metode institucionalne zaštite ljudskih prava u Srbiji.

Smatram da je ovakav vid edukacije izuzetno bitan za mlade pravnike/ce, jer je pitanje ljudskih prava u Srbiji konačno dobija na značaju. Tako u sklopu procesa pregovora o pridruživanju Srbije EU, imamo najavljena otvaranje poglavlja 23 i 24, koja se upravo tiču vladavine prava,ljudskoh i manjinskih prava, pravosuđa i bezbednosti. Ministarsvo pravde počelo je sa praksom dobrovoljnog isplaćivanja naknade za povrede ljudskih prava koje je utvrdio Ustavni sud.

Sve ovo ukazuje na potrebu da se pitanjima ljudskih prava pozabave svi budući pravnici/ce  i smatram da ovaj program upravo to omogućava.

Otvoren je i konkurs za drugu generaciju Branitelja i braniteljki ljudskih prava, koji svi zainteresovani mogu naći na sajtu Omladinskog odbora za obrazovanje.

Dužnost jedne demokratske države jeste da obezbedi poredak u kome svi uživaju jednaka prava, a dužnost pravnika i pravnica je da pomognu svim osobama čija su prava narušena. „

 

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.