Vesti Vesti

“Bolje sutra”Projekat “Bolje sutra razvile su 4 evropske partnerske zemlje (Hrvatska, Italija, Slovenija i Srbija) koje se bave obrazovanjem odraslih i Roma sa ciljem da omoguće sticanje znanja i veština za integraciju romske manjine u lokalnoj zajednici, sa krajnjim rezultatom zaposlenja.
Glavni problem identifikovan u obrazovanju romske populacije bio je nedostatak višejezičnih obrazovnih sadržaja u obrazovnim institucijama kojima bi romska manjina trebalo da ima pristup u svojim zemljama. Ovo je stvorilo nedostatak komunikacije i nemogućnost rasta za romsku manjinu, čime je osuđena na marginalizaciju.

Ciljevi
Cilj projekta je pružanje inovativnih metoda i sadržaja za podučavanje Roma u polju jezičkih kompetenca. Inovacija se postiže višejezičnom veb platformom i multimedijalnim sadržajem koji će nastati saradnjom svih partnera u projektu. Obrazovanje na nivou EU izdvaja se kao glavni pokretač društva i inovacija i razvoja, što je prepoznato i Strategijom EU 2020, a razvoj ove platforme i upotreba tehnologije za učenje i inkluziju omogućava Romima da ojačaju svoje veštine i pristupu tržište rada, doprinoseći tako njihovom socijalnom i ekonomskom osnaživanju, što će zauzvrat imati pozitivne efekte na društvo u celini i smanjenjem stope nezaposlenosti.

Konkretni ciljevi projekta su:

  • stvaranje višejezične mrežne platforme i multimedijskog sadržaja, gde se sadržaj prevodi na romski jezik i četiri jezika partnerskih zemalja;
  • obuka 10 stručnjaka o metodama obrazovanja romske populacije;
  • rad sa ciljnom romskom grupom;
  • širenje rezultata i uključivanje drugih aktera uključenih u obrazovni sektor (institucije, organizacije, pojedinci).
  1. Metode
  • Da bi postigle efikasne rezultate, partnerske organizacije iz 4 evropske države biće u stalnom kontaktu da nadgledaju i procenjuju napredak projekta i ako je potrebno, vrše promene tokom rada.
  • Pored stalnog odnosa između subjekata koji sprovode projekat, odnos sa organizacijama i institucijama van projekta je od suštinske važnosti za njegovo uključivanje u nacionalne i međunarodne obrazovne mreže. Iz tog razloga biće dostupni specifični alati za komunikaciju (veb lokacija, društveni kanali i institucionalne stranice Evropske unije) i organizovaće se ad hok događaji koji će predstaviti projekat.Uključivanje stručnjaka uključenih u rad sa Romima (zaposleni u javnom sektoru angažovani u radu sa Romima, ministarstva, razne vladine i nevladine organizacije) doprineće aktivnostima širenja jer će imati priliku da motivišu ciljnu grupu da učestvuje u programu učenja i podigne jezička kompetenca putem ove inovativne veb platforme. Podrška ovih organizacija je takođe važna za učenike da nastave da koriste veštine i znanja stečena kroz program obuke. Ostale relevantne zainteresovane strane usredsređene na aktivnosti širenja na regionalnom i nacionalnom nivou koje nisu uključene kao učesnici ili ciljne grupe, ali su izuzetno važne u stvaranju sadržaja i tema potrebnih za pristup tržištu rada su ministarstva rada u svakoj partnerskoj zemlji, ali takođe i ministarstva obrazovanja i agencije za obrazovanje odraslih. jer je to inovativna veb platforma namenjena odraslim učenicima. Sadržaji i teme nastave su na engleskom, italijanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, kao i na romskom jeziku, što omogućava širenje rezultata, ne samo na međunarodnom i nivou EU, već i šire.
  • Cilj proširenja je da dosegne što veću publiku koja je zainteresovana za upotrebu ove inovativne platforme. Na nacionalnom nivou, nastavni programi i materijali za učenje biće predstavljeni zakonodavcima u obrazovanju u svim partnerskim zemljama kako bi bili široko dostupni i podstakli što veći broj Roma da usvoje ovaj model inovativnog obrazovanja.
  • Cilj je da se proširi i dosegne što šira publika zainteresovana za podizanje jezičkih kompetencija Roma.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *