Vesti

ALIJANSA PROTIV DISKRIMINACIJE ROMA -SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA

Alijansa protiv diskriminacije Roma povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koji se ove godine obeležava u vreme pandemije COVID-19, želi da ukaže na potrebu hitnog rešavanja nedostatka pristupa čistoj vodi u 159 podstandardnih romskih naselja u kojima živi 32,843 ljudi.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava su u novembru 2020. godine objavili istraživanje „Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima u pristupu pravima u Republici Srbiji sa podacima koji ukazuju na ovaj problem. Pravo na vodu za piće jedno je od osnovnih ljudskih
prava a nedostatak pristupa bezbednoj vodi za piće u vreme pandemije COVID-19 je najveća povreda ljudskih prava.
Stanje u podstandardnim romskim naseljima na ivici je humanitarne katastrofe, a posebno su ugroženi Romi koji se bave prikupljanjem sekundardnih sirovina. Bez dovoljno prihoda, bez
mogućnosti da obavljaju poslove u neformalnoj ekonomiji, bez struje, vode i zaštitne opreme protiv korona virusa Romi i Romkinje prepušteni su sami sebi, zavise uglavnom od humanitarne pomoći koju im povremeno obezbeđuju međunarodne organizacije.
Poslednjih 20 godina posebna pažnja se poklanja romskoj populaciji ali situacija na terenu ukazuje da je ona samo deklarativna bez jasne političke podrške koja bi vodila rešavanju njihovog teškog položaja.
Svedoci smo alarmantnog porasta agresivnog nacionalizma, netolerancije i diskriminacije, što pokazuju brojni slučajevi napada na romska naselja, romska kultruna obeležja kao i pojedince.
Govor mržnje na internetu je sve učestaliji.
Alijansa protiv diskriminacija Roma na Međunarodni dan ljudskih prava poziva društvo na odgovornost , tolerantnost i jednakost kao i na odgovornost nadležnih organa u sprovođenju zakona.


Udruženje Roma Novi Bečej, Udruženje građana „Ternipe“, Most 014, Udruženje društva Roma Zaječar, Udruženje romskih
studenata, Udruženje građana „Romani cikna“, Centar za pravamanjina, Omladinski forum za edukaciju Roma, A 11 –
Inicijativa za ekonomska i socijalna prava


Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.