I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

Afirmativne mere u obrazovanju

Tokom juna najviše se govori o malim i velikim maturama i prijemnim ispitima za srednje škole i fakultete. Putem afirmatifnih mera i ove godine će određeni broj učenika iz osetljivih grupa biti upisan u srednje škole. Među njima su i pripadnici romske zajednice.

U poslednjih 8 godina, od kada se primenjuju afirmativne mere, u srednje škole je upisano 12 427 romskih učenika. Snežana Vuković,  šefica Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ističe da je to značajan broj imajući u vidu da je samo prošle godine upisano 1894 romska srednjoškolca putem afirmativnih mera. Dodaje da se njima pružaju i druge vrste podrške.

Afirmativno mere ko sikljovipa

Akava jun pobuder vakerolape khotar tikne hem bare mature hem khotar prijemni ispitija  bash srednje shkole hem falkutetija. Khotar afirmativne  mere hem akava bersh kha odredzene numrija uchenikijenge khotar osetljiva grupe kha oven upisime kho srednje shkole. Maskar olende thane hem pripadnikija romani zajednica . Kho palune 8 bersh, od khana primeninolpe  afirmativne mere , kho sredenje shkole thane upisime  12 421 romane sikavne . Snezana Vukovic , shefica  Odsek bash ljudska hem manjinska prava kho obrazovanje ano Ministarstvo prosvete  , nauke hem tehnoloshkog razvoja  istakninol odova thano znachajno  numero diklo amaenge anglo jaka  khaj samo okova bersh upisimo 1894 romane srednjoshkolcija palo afirmativne mere . Dodajinol khaj ljenge pruzinolpe hem aver vrsta podrshka.

“ Palo nevo pravilniko  savo uvodinol po lokhe kriterijumija  bash osetljive drushvtene grupe, shaj adzukare  te dobinen hem stipendije. Huljavdo okova kriterijum uspehisko bash romane sikavnenge bash te dobinolpe stipendije . Kho paluni shkolako bersh  sine  1207 stipendije . Jek numero thani dindi khotar budzeti jekh numero  dindo khotar o sredsvta predprisutnih evropake fondacija . Hem odole sredstvijencar adzukare raspolozindze Ministarstvo savo osmislindza  odova projekat hem savo kerala nazdor  hem sprovodinen realizacija isplate  akale stipendijenge“.

Pomoch akale srednjoshkolcijengo obrazovanje  thano but bitno  bash romane sikavnege Khotar 2014. bersh Fondacija  bash obrazovanje  Romengo, kho razne  nachinija , pomozinen  unapredime obrazovanje . Zorana Tomic, kordinatorka  stipendisko hem metorsko  srednjoshkolskog programi khi Fondacija  bash obrazovanje Romengo istakninol  vazno mentorsko  podrshka .

“ Mentorska podrshka  znachinol  khaj o nastavnikija numa struchno saradnikija  kho srednje shkole  angazujime  bash buthi  odole sikavnencar , te pomozinen olen  ljenge domachi zadatkijencar, nesave dzivdipaske  problemijencar numa problemija save thane bucha khi shkola , aver nastavnikijencar te reshinen odola konfliktija , hem te motivishinen  so panda kha kheren  palo srednjo shkola . Akava program mentorske  podrshke  ljela bersheste 500 sikavne  savenge pomozinen  te usmerinen , te zavrshinen ple shkole , te na achovena khotar shkole , te oven kho chasija  redovno . Cilj  akale programisko  thano  te smanjinol pe procenat  sikavnengo save namangena shkola , te bajarolpe  numero diplomirime srednjoshkocijengo hem te smanjinople o izostankija  odole sikavnego. Khotar pochetko  sprovodimo thano procenat odustajinengo khotar shkola  pelo kho 7 kho 2,4% soj thano buth baro anglunipa . Numero  srednjoshkocijengo save zavrshindze  srednjoshkola  barilo  khotar 98 sikavne bersheske dzi kho 150 sokavne  kho besrhesko nivo“.

Asavke vrste pomochija hem podrshke  dena rezultatija  mthovena hem primer  Milosh Radua , maturanti srednjo struchne shkolako “ Dositej Obradovic “ kho nevo Knezevac .

“ Omoguchindje mange sikavnengi stipendija . Odija stipendija  pomozindzama  te shkolujinama soske me roditeljikja  thane bibuchaako .Hem odova mange dodatno, sar te phenav , pobuder ochardza  mange mo shkolovanje . Buth mange drago, hem me tikne praljeske , savo hem ov dzal ani  isto shkola  ljeske isto omoguchindze , adzukarte lochardze o shkolovanje . Adzukarte  khotar REF dobindza lap-top rachunari savo bash pandemijake dosta pomozindza amen te shaj redovno te pratina nastava hem dodatno lochardza mange i situacija savi sine a odova thano te ispratinav sa so kerolape khi shkola hem o obaveza „.

Zoralipe tok e shkolako , Milosh planirinol sigate te kuvol khi buthi.

         “  Isa man kho plan te ovav policajco. odova sine uvek mi zelja . Kokurisindzum bash osnovno policisko obuka hem verovatno, ako uspinava hem sa ovol sa shukare , odori ka nastavinav shkolaja „.

Hem odova soj vazno te vakerolape svako sikavno khotar osetljiva grupe save upisinen khi srednjoshkola drumeja afirmativno mera na ljola than  nikaske .Khe svako odeljenje  kho propisano numero sikavnengo, dodajinol oredzeno  numero okolengo save adzukare upisinen .

„Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *