U svetu Roma - Ki Rromani lumija

Uručeni Ugovori za 38 stipendista

U skladu sa Lokalnim akcionim planom za Rome i Romkinje za period 2017-2019.godine, uručeni su Ugovori za 34 srednjoškolca i 4 studenata. Iznos stipendije za srednjoškolce je 5.000 dinara na mesečnom nivou, dok je za studente 10.000 dinara na mesečnom nivou.

U školskoj 2018/19 bilo je uručeno 24 Ugovora za stipendiranje, dok je ove godine 38, što ukazuje da ove mere daju dobre rezultate. Inače ovo je inicijativa #ROMACTED programa, dok je mobilni tim za inkluziju Roma i Romkinja Grada Nipa , podržao kroz svoj operativni plan.

Ovaj Tv paket je deo projekta „U svetu Roma – Ki Rromani Lumija“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2020.godini.

Dinde 39 Kontraktija basho stipendije

Premalo Lokalno akciono plani basho Rroma thaj Rromnja ko period 2017-2019.bersh, dindjepe Kontraktija basho 35 mashkarsikavutne thaj 4 studentija. I stipendija basho mashkarsikavutne ovola 5 milje dinarija ko jek čhon, a basho studentija 10 milje dinarija ko jek čhon.

Ko sikavno bersh 2018/19 dindjape 24 Kontraktija basho stipendije, a ko akava bersh 38, so sikavi kaj akala mere dena shukar reso. Numa akaja tani inicijativa taro #ROMACTED program, a o mobilno tim bashi inkluzija taro Rroma thaj Rromnja taro foro Nish, podikerdja ko plo operativno plani.

Ko akava bersh isi amen 34 stipendistija ko mashkarune sikavutne thaj 4 studentija, kote o Foro Nish angluno drom andja plo phenipa prekalo opertivno plano, thal Lokalno akciono plano dola nagrada bashi olende, akava bersh isi amen 4 studentija numa me pachav kaj ko aver bersh ka ovol po baro gendo taro studentija. Okova soj shukar ko akava bersh o gendo taro mashkarune sikavutne ulo po baro, ko nkhlo bersh sine 24, a ko akava bersh 34 sikavutne. Importantno te phenv kaj premalo odova so kerola e Guverna tari Srbija so kerola ko sikljovipa, amen da sar foro anaja aktija sar soj lokalno akciono plano basho po shukar than taro rromano amalipa, thaj premalo odova keraja prioritetija, a prioriteti tano o sikljovipa, phenola vechniko Tijana Djordjevich Ilich.

Akaja stipendija lava angluno drom, mange but znachini basho nesave bucha kola valjanol te kinav. Ko plani mange te ramosarav mashinsko fakulteti, phenol Leonardo Avdula, sikavutno tari mashkaruni sikavutni.

E  Gabriela Benich,  studenti taro Mashinsko fakulteti, angluno drom ljola stipendija koja ka koristini basho ple osnovno bucha. E stipendija ka koristinav basho pokinipa taro ispitija, te kinav pustika. Mlo plano te agosusarav master studije thaj palo odova shaj te ramosarav em doktorsko studije.

Agorisarav sikavutni „Moda thaj shuzhipa“, smer modno krojachi, trin bersh taro sikljovipa, thaj palo akava mangava te ramosarav uchi tehnikani sikavutni, „15 Maj“. Akava tano shukr gest taro foro Nish, so kerdje amenge shaipa te ovol amen akaja stipendija, thaj shukar so dena e sikavutnenge sebepi te panda po buderi sikljovena, thaj te gndinen ko plo avutnipa, vakeri Samuel Askovich, sikavutno tari mashkaruni sikavni Moda thaj shuzhipa.

Ko nakhlo bersh sineamen 24 sikavutne akana 39 djene, so sikavi kaj amaro podikeripa isi shukar gndipa, thaj prekalo akava programi daja podikeripa bashi tumende te sikljovena te ovena shukar manusha soj em buderi importantno. Amen sar foro akava azhutipa ka kera po buhlo te ovol te shaj te ovol tumen po bari motivacija, svako buti ovola shukar em buderi ki oblast basho sikljovipa, phenola sherutno taro foro Nish Darko Bulatovich.

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je nish-logo-sr-en.png
Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je romaworld-2.jpg

Akava Tv paketi kotor taro projekti  „U svetu Roma – Ki Rromani Lumija“ , kova sufinansirimo thajrencar taro forutno budžeti, ko fundo taro konkursi basho sufinansiriba taro medijsko sadrzhaj ko 2020.bersh.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *