Home Posts tagged UNHCR
Video

30 mladih i obrazovanih Roma i Romkinja za bolju budućnost romske zajednice

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) u Srbiji ovih dana završava obuke za angažovanje na volonterskim ugovorima UN-a (UNV) u lokalnim institucijama u s 30 opština. Planirana inicijativa će stvoriti uslove za mlade Rome i Romkinje da razviju svoje kapacitete da: Utiču na