Početak Posts tagged SKGO
Vesti

Grad Niš među 36 dobitnika granta u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma“

Zvaničnim potpisivanjem ugovora o grantu u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), 3. septembra 2019. godine, počela je realizacija 36 projekata u okviru grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Program sprovodi SKGO, a finansira Evropska unija. Grant šema podržava projekte koji imaju za cilj
Vesti

Peti satanak SKGO i Mreže za romska pitanja

U Beogradu je održan peti sastanak Stalne konferencije gradova i opština (SKGO)  i Mreže za romska pitanja. SKGO kroz Mrežu za romska pitanja održava i unapređuje koordinaciju i komunikaciju predstavnika lokalnih samouprava koji rade na manjinskim pitanjima i poslovima inkluzije Roma i jedan od njenih osnovnih ciljeva je da doprinese primeni lokalnih strateških dokumenata