Početak Posts tagged grad Niš (Page 2)
U svetu Roma - Ki Rromani lumija

Infrastruktura u niškim romskim naseljima pod znakom pitanja.

Predsednik Vučić je najavio kroz petogodišnji program investicionih projekata “Srbija 2025”, da će u vodovodnu i kanalizacionu mrežu biti uloženo milijardu evra, ali da ne očekuje da će lokalne samouprave biti spremne da dostave dovoljno projekata da se potroši sav novac opredeljen za te namene. Međutim grad Niš kao i Gradske opštine pripremaju projekte kojima
U svetu Roma - Ki Rromani lumija Video

40 Roma i Romkinja dobijaju sertifikate za lakše zapošljavanje

U prostorijama GO Crveni Krst potpisan je Ugovor sa direktorom Narodnog univerziteta prof. dr Marija Ranđelović i direktorom Agencije za konsalting i menadžment Easy4business prof. dr Igor Mladenović, za održavanje biznis i stručnih obuka u sklopu projekta „Klub za zapošljavanje Roma“, i to 50 biznis i 40 stručnih obuka za članove Kluba. Ovaj Tv paket […]
Vesti

Grad Niš objavio konkurs za 30 stipendija srednjoškolcima i 10 stipendija studentima iz romske zajednice

Na osnovu Rešenja Gradskog veća broj 1216-14/2019-03 od 10.12.2019. godine, Grad Niš, raspisuje: JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 Za školsku 2019/2020 godinu, dodeliće se 30 (slovima: trideset ) stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti. Na osnovu Rešenja Gradskog veća broj 1216-13/2019-03