Home Posts tagged donacija
Vesti Vesti

Romska crkva u Leskovcu, je od kompanije Mladost dobila 4500 crepova, na inicijativu gradonačelnika Leskovca

Na urgenciju gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića Kompanija „Mladost“ je Prvoj romskoj crkvi(Crkva pod šatorom) donirala 4150 crepa i 440 komada ostalog građevinskog materijala za potrebe pokrivanja krovne konstrukcije. Pastor ove protestanske evanđeoske crkve se u izjavi za ROMinfomediu zahvalio gradonačelniku Cvetanoviću na urgenciju ali i kompaniji Mladost koja je