Vesti Vesti

Sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu dokumenta ,,Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji 2015 – 2025’’

 

15.07.2015 -17.07.2015. Hotel ,,Galerija’’ Matije Korvina br.17, Subotica

O Savetu za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade inkluzije Roma Vlade Republike Srbije

Savet za unapređenje položaja Roma predstavlja multisektorsko telo Vlade Republike Srbije, koje čine predstavnici relevantnih institucija iz sistema državne uprave i nevladinog sektora. Zadaci Saveta su da: priprema predloge za izgrađivanje celovite i usklađene politike za poboljšanje položaja romske populacije i sprovođenje Dekade Roma; priprema predloge za sprovođenje usvojenih politika Vlade, u vezi sa poboljšanjem položaja Roma; daje mišljenja o planiranim budžetskim sredstvima sa stanovišta sprovođenja politika Vlade; daje mišljenja i stručna obrazloženja za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti brige o romskoj populaciji i analizira efekte preduzetih mera nadležnih organa; učestvuje u međunarodnim događajima u vezi sa Dekadom Roma; prati ostvarivanje i zaštitu prava romske populacije, kao i sprovođenje Dekade Roma u Republici Srbiji.

Na osnovu odluke Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade inkluzije sprovode se aktivnosti u cilju pripreme dokumenta ,,Strategija za inkluziju Roma u Republici Srbiji 2015 – 2025’’. Stručnjaci četiri osnovnih oblasti strategije (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravstvena zaštite) intezivno rade na pripremi dokumenta. U toku je izrada modela upravljanja i praćenja strategije, kao i uspostavljanje njenog decentralizovanog ustrojstva. U ovoj fazi izrade dokumenta ekspertskoj radnoj grupi je neophodno da razgovara sa članovima međuresorne radne grupe za izradu Strategije i predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

U vezi sa tim Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma Vlade Republike Srbije, organizuje sastanak ekspertske i međuresorne radne grupe za izradu Strategije za inkluziju Roma u Republici Srbiji 2015 -2025. Sastanak će se održati 15.07.2015 – 17.07.2015. godine u hotelu ,,Galerija’’ Matije Korvina br.17 u Subotici.

Teme sastanka su: Dileme u vezi sa modelom upravljanja, praćenja i finansiranja strategije; Obrazovanje Roma – nalazi i strateške mere; Zapošljavanje Roma – nalazi i strateške mere; Stanovanje Roma – nalazi i strateške mere; Zdravlje Roma – nalazi i strateške mere; Kulturni i Rodni aspekti strateškog planiranja; Socijalni aspekti u planiranju strateških mera; ,,Normiranje’’ strateških mera.

Učesnici koji će govoriti na sastanku su:

* dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma Vlade Republike Srbije

* Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

* Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predsednik međuresorne radne grupe

* Goran Bašić, šef ekspertske radne grupe

* Marija Rauš,članica ekspertske grupe

* Milena Mihajlović, članica ekspertske radne grupe

* Aleksandra Petrović, članica ekspertske i međuresorne radne grupe

* Osman Balić, član ekspertske radne grupe

* dr Zlata Macura, članica ekspertske radne grupe

* dr Hajrija Mujpvić Zornić, članica ekspertske radne grupe

* dr Zoran Tairović. član ekspertske radne grupe

* Vera Kurtić. članica ekspertske radne grupe

* Smiljka Đorđević, članica ekspertske radne grupe

* Vladan Jovanović, član ekspertske radne grupe

* Nataša Miljković, članica ekspertske radne grupe

 

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *