Vesti Vesti

PROVERA ZAKONITOSTI ISPLATE NAKNADE FUNKCIONERIMA KOJI NISU NA STALNOM RADU U GRADSKIM ORGANIMA

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) podneo je danas budžetskoj inspekciji grada Niša zahtev za kontrolu zakonitosti isplata mesečnih naknada funkcionerima koji nisu stalno zaposleni u organima i službama grada.

LAF je zatražio i da budžetska inspekcija preduzme sve zakonom propisane mere kako bi se eventualno utvrđene nepravilnosti u vezi sa ovim isplatama ispravile, a šteta po budžet grada Niša, ukoliko postoji, otklonila.

LAF ističe da zakonito korišćenje budžetskih sredstava predstavlja važan javni interes, a da javna funkcija ne sme biti osnov za eventualno nezakonito sticanje bilo kakvih ličnih prihoda.

Povod za podnošenje ovakvog zahteva je odluka Odbora za administrativna pitanja Skupštine grada Niša o izmeni člana 6. Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština grada Niša u organima i službama grada, doneta 25. novembra ove godine.

Prema toj izmeni, gradski funkcioneri koji nisu na stalnom radu u organima i službama grada, već zaradu ostvaruju u drugom preduzeću, ustanovi ili samostalno obavljaju delatnost, ubuduće će primati manju mesečnu naknadu za obavljanje funkcija nego do sada.

Njima će biti isplaćivano 30 odsto od iznosa plate koju bi primali za obavljanje funkcije kada bi bili na stalnom radu u organima i službama grada, a ne 50 odsto te plate, kao što su dobijali od septembra 2012. godine.

Naknade će ubuduće biti umanjene predsedniku Skupštine grada Niša, zameniku predsednika Skupštine grada, petorici gradskih večnika, gradskom urbanisti, kao i predsedniku samog skupštinskog Odbora za administrativna pitanja.

U ovom Odboru su saopštili da su naknade smanjili, kako je rečeno, ne zbog toga što je to naložio Upravni inspektorat Ministarstva prosvete ili drugi nadležni organ već zato što je “obaveza svih funkcionera da prate i podržavaju politiku štednje Vlade Republike Srbije”.

LAF podseća da je isti Odbor sredinom jula ove godine smanjio plate 19 stalno zaposlenih funkcionera za 30 odsto, postupajući po nalogu Upravnog inspektorata, koji je utvrdio da su oni primali nezakonito uvećanje plata u tom procentu.

Prema nalazu Upravnog inspektorata, nezakonite “funkcionerske dodatke” u poslednje tri godine i kraće dobijali su gradonačelnik Niša, zamenik gradonačelnika, devet članova Gradskog veća i osam predsednika stalnih radnih tela Skupštine grada.

LAF je tada javno pozvao ove funkcionere da te dodatke hitno vrate u budžet grada Niša, kao moralni čin, na šta se odazvao samo predsednik Korisničkog saveta javnih službi Skupštine grada.

LAF je takođe od budžetske inspekcije zahtevao da prekontroliše da li su prilikom isplaćivanja takvih “funkcionerskih dodataka” sredstva građana trošena nezakonito i nenamenski, te da obezbedi njihovo vraćanje u budžet.

Budžetska inspekcija nije donela odluku po toj pritužbi LAF-a, a prema poslednjim obaveštenjima “na ovom predmetu se još radi”.

LAF će preduzeti eventualne dalje mere u zavisnosti od sadržine predstojeće odluke budžetske inspekcije.

Niš, 28. novembar 2015. Lokalni antikorupcijski forum

Koordinatorka Zorica Miladinović

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *