„Romskim putevima – Rromane dromenca“ Projekti Projekti 2022 Video

Podeljeno 7 tone hrane socijalno ugroženim porodicama

 

Kompanija Nestle donirala je više od 17 tona prehrambenih proizvoda bankama hrane širom Srbije, u okviru kampanje „Spasimo hranu, spasimo humanost“. Nestlé proizvodi, kao što su supe, majonez, začini, konditorski proizvodi i kafa, isporučeni su na teritorije Vojvodine, Beograda, Niša, kao i u Federaciju banaka hrane Srbije.

3 000 najugoženijih  porodica sa teritorije Južne Srbije dobiće prehtambene proizvode od niške Banke hrane. Ukupno je obezbeđeno 7 tona hrane od donatora a 25 Udruženja dobilo je donaciju, a među njima su i najugoženiji sa teritorije grada Niša i Gadžinog Hana, zatim Udruženja Roma i Udruženja Vojnih ratnih  veterana i boraca. Kada je u pitanju romska zajednice iz Niša, Romskom kulturnom centru je dato hiljadu paketa u ime romske zajednice, za podelu po naseljima.

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romskim putevima – Rromane dromenca“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2022.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

Ulavdo 7 Tone hajba basho socijalno ugrozime familije

Kompanija Nestle donirindja thani phobuder khotar 17 tonija prehrabeno proizvodija bankenge hranake i celo Srbija , kho okhvir kampanje ,, Spasimi hrana , spasina humanost .Nestle proizvodija ,sar soj thane supe , majonezija , zachin ,kondikhtorskha proizvodija hem kafa , ingarde thane kho teritorije  Vojvodine , Beograd, Nish, sar hem khi Federacija bankhe Srbija .

3 000 najugoženijih  porodica sa teritorije Južne Srbije dobiće prehtambene proizvode od niške Banke hrane. Ukupno je obezbeđeno 7 tona hrane od donatora a 25 Udruženja dobilo je donaciju, a među njima su i najugoženiji sa teritorije grada Niša i Gadžinog Hana, zatim Udruženja Roma i Udruženja Vojnih ratnih  veterana i boraca. Kada je u pitanju romska zajednice iz Niša, Romskom kulturnom centru je dato hiljadu paketa u ime romske zajednice, za podelu po naseljima.

3 000 najugrozime porodice khotar teritorija Juzno Srbija kha ljen prehrabeno proizvodija khotar nishkho Banka hrane . Kupate thano obezbedimo 7 tonija hrane khotar donatori 25 Udruzenja dobindja thano donacija , mashkhar olende thane hem majugrozime khotar teritorija diz Nish hem Gdzin han, paloodova Udruzenje Roma hem Udruzenje Vojno ratne veteranja hem borcija . Khana thano kho puchiba romani zejednica khotar Nish , Romano kuklturno centri thano dindo hiljada pakhetija kho anav romane zejednicakhe , vash podela kho naseljija .

Khi saradnja udruzinjencar juzne Srbije Hme khi saradnja e dizija Nish odredindzam 25 udruzenje save bavinelphe socijalno ugrozime kategorijencar dizutnencar ,Kha ovol obuhvathimo prekhal hiljada tekvash porodice mashkhar 15 udruzenja khotar Nish . So penolaphe aver dizija ,juzne Srbija , kha ukljuchina odothe Hem Vranje , Prokuplje , Vlasotince , Vucije Hme aver nesave thikne thana , pendja thani Aleksandra Savic , presednica Udruzenja Banka hrane Nish hem dodajindja :

„Banka hrane Nish thani osnujime okhova bersh Hem akhava amenge trito , adjukhare phobari donacija .Akhava puti amen podrzindja kompanija Nestle . Donirindja thani 7 tonija hrane Hem , sar so phendjum kha uchara prekhal 3000 porodice akhale donacija savi thano vrednost 6 milionja dinarija .“

Vakheriba prisutnecar , Dusica Dvidovic , zamenica gradonachelnice dizijakhi Nish vakherdja :

„Okhova so mora te phenav thano te zahvalinama narochito kompanijakhe Nestle , amare , Protekta , nevladina organizacija Hem diz sar partneri kho donacije bankake hrane. Avdive thane akhate prestavnikija Udruzenje boraca savenge kha pomozina akhale pakhetijencar hrana , Centar vash socijalni rad Gadzin han Hem najugrozime stanovnikhija , odova thane amare Roma . Vrednost akhale donacijakho thano 7 milionja dinarija , a o vrednost jekhee phakhetiskho thano 3000 dinarija .Chache thane akhala luksuzna phakhetija Hem okhova so shaj hem khorkhore te dikhen thano khaj akhija thani prvo kho niz donacija hem khaj kha oven podelime najugrozimenge dizutnenge odova soj thano hem maj imortatno thano khaj amen kha nastavina amari saradnja e Banka hrana sosskhe i Diz, ponovo vakherav parneri ano akhava projekhat.“

Zoran Todorovic , direktor Centar vsh socijalni rad Gadzin Han thano zahvaljujindjaphe kho pomoch :

„Nekh ovel sasto diz Nish , oven saste kompanija Nestle , oven saste Banka hrane Nish ! dikhindoj socijalno hem materijalno struktura ziteljijengi komunakhi Gdzin Han , Hem na samo komuna Gadzin Han nego celo Zalpanje , akhava thano baro pomoch vash 100 najugrozime porodice , butbari nego so gndinen .“

“ Maj anglal te zahvalinama Bankake hrane Nish khe akhija donacija savi but znachini  vash romane mahale „pendza Viktorija Jovanovic , prestavnikho Romane kulturno cetroskho Hem dodajindja :“Ka ovek podela kho Romane mahale . Kherdi thani baza podatakha najugrozimenge Hem 1000 pakhetija thano odvojime vash romane stavnovnikhija .“

„Vash amende thano akhava jekh posebno gest savo amen na bistra , znachi , veteranja Hem borcija Hem khe akhava nachin diz Nish Hem lokalno samouprava oduzinenphe borcijenge Hem veteranja , adzukhare isi amen odola pohvale khotar rig Dizijakhi Hem gndinava khaj valjani te ovel adzukhare .“- vakherdja thano Ivan Krstic , prestavniko Udruzenje veterana 63. padobranska brigada .

Dikhiba kho mere socijalne politikake savi sprovodinela diz , zamenica gradonacheniceDusica Davidovic vakherdja :

„Amen prekhal centri socijalni rad isiamen tachno evidencija khotar numero korisnikhija socijalne pomochiskhe . Amen svakhodive isiamen komunikaciju e dizutnencar save aven , khaj khi dizijakho kher , khaj kho Centar vash socijalni rad Ame sijam akahte te daolen podrshkha jednokratne pomochija savo urgetno da amare sugradzanjenge . Adjukhare isiamen moguchnost te delaphe phobuderi jednokratna novchana  pomoch khana tano lafi khotar o nasvaljiphe khotar porodica numa khotar khorokhore korisnikhostar socijalne pomoch .Adzukhare , pomozina samohrane roditeljijen , save thane ljenge chave kho predshkolskha  ustanove kho sistemi obrazovanja , adjukhare chache iklpva kho susret . Odova so negde andjam hem  odluka kho nivo Dizijakho amen kha bajara novchano pomoch prema evidencija Centar vash socijalno buthi kho naredna masekhija dive pomoch  najugrezime odole bajaripha novchano pomochija.“

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *