Vesti Vesti

Od 1. januara 2017.g. kazne za osobe bez lične karte ili sa nevažećom ličnom kartom iznose 5.000 dinara

Svi punoletni građani Srbije koji još imaju stare lične karte moraju lično da ih zamene u policijskim upravama i stanicama za nove elektronske do kraja ove godine.

To znači da im je ostalo još tri i po meseca za zamenu, ali bi bilo dobro da to što pre učine, kako ne biste sačekali poslednje dane i napravili velike gužve i redove. Lične karte se izrađuju s rokom važenja od deset godina, a obavezni su da ih imaju svi građani s napunjenih 16 godina.

Državljani Srbije stariji od 65 godina mogu zahtevati izdavanje lične karte bez ograničenog roka važenja na obascu koji ne sadrži čip. Prilikom podnošenja zahteva za novu ličnu kartu treba priložiti staru i dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac lične karte i troškove izrade lične karte odnosno 928,80 dinara na račun NBS i 226 dinara na račun MUP-a Srbije.

Novim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, građani su oslobođeni obaveze da sami pribavljaju izvode iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu Srbije. Ipak, moraće kao i do sada, u cilju skraćivanja vremena potrebnog za izdradu lične karte, moći i sami da pribave ova dokumenta ukoliko to ne učine odmah. Naime, ukoliko žele da im MUP obezbedi ta dokumenta treba više vremena pa samim tim moraju znatno ranije započeti proceduru zamene lične karte. Ukoliko, pak, dočekaju nekoliko dana pre isteka zakonskog roka,onda moraju sami imati pripremljene izvode i uverenje o državljanstvu.

Zahtev za izradu biometrijske lične karte podnosi se policijskoj upravi. Stari, teško bolesni ili nepokretni građani neće morati da dolaze u stanicu policije da bi lično podneli zahtev za novu biometrijsku kartu niti da je preuzmu. Oni, a takvi mahom i imaju stare lične karte, mogu preko svojih najbližih obavestiti policijsku upravu ili stanicu nadležnu po mestu prebivališta da ne mogu lično da dođu da izrade novi lični dokument. Po prijemu ovog obaveštenja ovlašćeni službenik MUP-a dolazi na kućnu adresu, u zdravstvenu ili drugu ustanovu u kojoj građanin boravi. Od njega će primiti zahtev za izdavanje nove lične karte i istovremeno uzeti neophodne biometrijske podatke. Nadležni službenik će takođe doneti ličnu kartu kada bude gotova.

Nemanje važeće lične karte može biti razlog za brojne probleme. Prvi sa kojim ćete se sresti je svakako kada se pojavite na šalteru banke, a bez važećeg dokumenta ne možete podići novac. Prekršajne kazne za osobe bez lične karte ili sa nevažećom ličnom kartom iznose 5.000 dinara, te ne bilo dobro da budete legitimisani od strane policije ako niste zamenili staru ličnu kartu.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *