Vesti

OBAVEŠTENJE – POZIV


Udruženje preduzetnika i zanatlija – UPZ ( u osnivanju)
Grupa Roma preduzetnika ove godine ( u Oktobru mesecu) namerava da osnuje Udruženje preduzetnika I zanatlija Srbije (UPZ), sa ciljem da doprinese stvaranju poslovne klime koja bi postojede preduzetnike I
zanatlije kao I mlade Rome I Romkinje da podstakne da kroz udruživanje, povezivanje I pokretanje sopstvenog biznisa ostvaruju svoje ekonomske planove.
Udruženje će biti neprofitabilno, nevladino udruženje koje predstavlja sinonim za preduzetništvo u romskoj zajednici u Srbiji, promenu ekonomske kulture i inkubator za uspešnu realizaciju preduzetničkih ideja.
Kroz svoje aktivnosti, Udruženje de nastojati da pruži podršku postojedim romskim preduzetnicima , kako u vođenju sopstvenog biznisa tako i zanatlijama u pronalaženju novih poslova i napretku u okviru
legalizacije svojih poslova.
Unapređenje zapošljivosti mladih Roma I ekonomski oporavak lokalnih romskih zajednica, povećanje konkurentnosti romskih preduzetnika I zanatlija Srbije i globalne prepoznatljivosti romskih privrednika ,
Roma zanatlija ,srpske privrede, samo su neki od razloga koji su podstakli tim od 20 preduzetnika da osnuje Udruženje preduzetnika I zanatlija (UPZ)
Koje koristi će romski preduzetnici I zanatlije imati od udruženja?

 1. Redovno ćemo informisati članove udruženja o novostima u oblasti privrede i prilikama koje im se nalaze na raspolaganju u zemlji i inostranstvu.
 2. Radićemo na ostvarivanju vašeg partnerstva sa najrelevantnijim organizacijama, kompanijama i poslovnim udruženjima kako bismo zajedničkim snagama radili na osnaživanju preduzetništva, preduzetničke kulture, i
  podržali mlade u njihovim poslovnim idejama.
 3. Radidemo zajedno na ostvarivanju saradnje sa medjunarodnim donatorskim organizacijama
 4. Radidemo na ostvarivanju saradnje sa državnim I opštinskim organima
  Ko će moći da postane član?
 • Član udruženja može da postane svaki gradjanin Srbije koji ima registrovanu firmu, I koji želi da
  poslovno saradjuje sa romskim preduzetnicima ;
 • Svaki gradjanin Srbije koji ima zanatsku radnju ili poseduje znanja I veštine za odredjeni zanat I pritom
  želi da proširi svoje poslove ;
 • Svako nezaposleno lice koji želi da stekne nova znanja I radne veštine ;
 • Romi vlasnici otpada;
 • Samostalni sakupljači sekundarnih sirovina;
 • Gradjevinski radnici;
 • Sezonski radnici u poljoprivredi I vodarstvu;
 • Romi higijeničari
 • Žene koje rade po kudama kao kudne pomodnice.
  Kako da se prijavite da zajedno osnujemo Udruženje preduzetnika I zanatlija ?
  Potrebno je da:
 1. pozovete na telefon YUROM Centra 018 4246940
 2. E-meilom pošaljete vase kontakt podatke: Ime I prezime, adresu, telefon, naziv firme, delatnost ili
  zanat ili posao kojim se bavite.
  Za inicijativnu grupu YUROM Centar
  Osman Balić
  Yuromcentar@sbb.rs

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *