I mi se pitamo - Amen da puchamen Vesti Vesti

NVO sektor u borbi za zapošljavanje Roma i Romkinja

Veliki broj Roma i Romkinja radi u neformalnom sektoru i većinom se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina. Pošto takav rad još nije prepoznat, sakupljači sirovina se susreću sa brojnim problemima. Mnoge NVO se od početka epidemije Corona virusa u Srbiji zalagalo za veće zapošljavanje pripadnika ove zajednice. Takođe kroz urađene analize došlo se do zaključaka da 70% romskih preduzetnika nema registrovan biznis, te samim tim mnogi nisu ni dobili pomoć države.

“Izradu ovog audio-materijala omogućilo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Sadržaj i stavovi izneti u ovom audio-materijalu predstavljaju stavove autora projekta „ I mi se pitamo! – Amen da puchamen!“, koji je podržan na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama
i nužno ne izražavaju stavove Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.”

NVO sektori ko mahreba bashi buti taro Roma thaj Romnja

Khi evidencija Filijala Nacionalno sluzbakhe bash buthi kho Nish trenutno isi 1741 manusha romane populacijake. Baro numero  Roma hem Romnja kheren kho neformalno sektor  hem po buderi  bavinen phe  khedipha sekundarrnih sirovina . Soskhe asavkhi buthi nane pendjardo , kho sakupljachija sekundarnih sirovina arakhenphe  buth bare problemijencer . Ugovor savo sigtahe potpisindje  udruzenja ‘’ Cvetno srce’’ hem “ Eko gerila Nish ’ shaj te anel stalno hem sigurno buthi bash 30 pripadnikija  romane zajednicake  kho Nish.

Prema o lafija Igora Paunovica  khotar Udruzenje Roma Cvetno srce, akhija tani jeh khotar akcija save realizujinen kho cilj anglunipaasko keriba buthi.

“ Akhe reshina , sar 30  amare Roma  save kha reciklaza hem ekologija , odova  kerdjam Eko gerilom potpisindjam  sporazum , te chiva khi buthi amare Romen . Te ovol olen lenge plate ,  te zaradinen bash osnovno djivdipa . Formirindjam ujedno hem eko – socijalno Zadruga .  Upro organizacije HELP  dobindjam 15 mashine khe save kha 30 radnikija kha kheren  kho duj smene. Plata kha ovol olenge  khotar 30 dji kho 40 hilada dinarija “.

Udruzenja  potpisindje  ugovor khotar saradnja  kho oblast  ekologija , zasthite zivotne sredine , reciklaza , edukacija .

“ Arakhipa  dzivdipasko sredina tano prioritet amare udruzibasko odova ukljuchinol hem te bavinephe recikklaza khaj o roma shaj te arakhen buthi , objasninol  Ivan Dimitrijevic , presedniko Eko gerila Nish .

“ Zelja amenge te shirina amaro kheriba khi reciklaza , prvo so , elektrichni otpad , elektronski optpad … Znachi , otpad savo tano opasno a agorisinela khi deponija , kho parkhija , kho phuvija , so odova natromalphe . Amaro  udruzenje  thano  terno , isi Roma save thane zaintersujime te bavinen phe reciklaza , pa kha dikha …”.

Polozaj radnikijengo kho neformalna sektorija thano uvek sine chelale numa kriza izazvano pandemija  Korona Virus po pharo kerdja amenge . Jelena Kasumovic , saradnica organizacijaki Inicijativa bash  razvoj romano predzetnishtva – REDI , vakherela  khaj o romane preduzetnikija  phare pogodime krizaja .

Jelena Kasumovic , saradnica organizacijaki Inicijativa  bash razvoj  romane preduzetnikijenge – REDI

“Khana vakhera khotar preduzetnikija , gndina  kho preduzetnikija  save thane registrujime numa hem khe okola so nane . Najbaro Numero romane preduzetnikijengo hem nane  registrujime . Adjahar 70% romane preduzetnikija  khi Srbija thano khe odija nesavi te phena , sivo ekonomija . Odote thane narochito sine pogodime  sakupljachija sekundarnih sirovina numa hem muzikantija “.

Inicijativa REDI predlozinen hem  konkretna rešenja.

Jelena Kasumović, saradnica organizacije Inicijativa bash razvoj romano preduzetništva – REDI

“Kho prvo than izdvojindjaphe udruzenje  korkore preduzetnikija sar khe odova nachin  shajinen buth pho zorale te deluinen hem te utichinen kho manusha so anen odlukhe .Odoleske  o REDI odluchindja hem te organizujinel Biznis Klubija  khi Srbija , kho nesave dizija , sar bi khedola romane preduzetnikijen hem sar shaj nesar te pomozinen olen khe odova medjusobno udruzenje .  Bash muzikantija hem saakupljachija sekundarnih sirovina , akhava upre olende na odonosinophe , numa generalno , hem kho sa avera preduzetnikija “.

Mere save andja  I  drzava  sar bi olakshinol poslvanje sine usmerime  khe sa o preduzetnikija . Romane preduzetnikjia sine olen  pharo pristup mere sar so phendjam , phobuder khotar 70% olen nane registrovane preduzecha  hem kheren neformalno sektor . Shajiphe  bash zajednichko privredni razvoj  romane preduzetnikijenge thane bare nesave olendar  thane romane poslovne mreze  hem klubija . Ugovor khotar saradnja khotar duj  udruzenja khotar o pochetak vakheribasko  mothovi  khaj isi ikherde reshenja .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *