Vesti Vesti

INKLUZIJA ROMKINjA I ROMA U SEKTOR BEZBEDNOSTI

INKLUZIJA ROMKINjA I ROMA U SEKTOR BEZBEDNOSTI:

KA VEĆOJ PROLAZNOSTI NA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU je projekat koji sprovode Policijska asocijacija „Evropski policajci romske nacionalnosti” i MUP, a podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS u okviru programa za unapređenje položaja i statusa Roma u RS kao i Misija OEBS-a u Republici Srbiji

Projekat je usmeren na efikasniju primenu strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa pripadnika romske populacije u ovom konkretnom delu time što je fokusiran na povećanje prolaznosti romske populacije na osnovnu policijsku obuku. Pohađanje ove obuke je preduslov za povećanje zastupljenosti romske populacije u policiji čime bi se ostvarila kako veća zaposlenost mladih Romkinja i Roma, tako i veće poverenje u MUP i poboljšana bezbednost čitave zajednice, odnosno unapređenje kvaliteta života romske populacije.

U okviru projekta biće održane informativne radionice i celodnevne obuke za kandidate i kandidatkinje, koji ispunjavanju sledeće uslove- da nisu stariji od 25 godina, koji su završili ili pohađaju završne razrede neke 4-godišnje srednje škole i koji nisu niži od propisane minimalne visine (170 cm za muškarce i 163 cm za žene).

Cilj ovih radionica je informisanje o osnovnoj policijskoj obuci, o načinu i uslovima za

konkurisanje za prijem na obuku, kao i o samoj obuci i profesiji policijskog službenika.Ove radionice će pomoći kandidatima i kandidatkinjama, da ukoliko konkurišu za upis ,budu uspešniji na kvalifikacionom ispitu

Za zainteresovane kandidate i kandidatkinje koji ispunjavaju opšte uslove biće organizovani celodnevne obuke u Policijskim upravama u Beogradu, Novom Pazaru, Smederevu, Sremskoj Kamenici , Pokuplju i Vranju .na kojima će se, kroz rad sa predavačima iz Centra za osnovnu policijsku obuku, detaljno upoznati sa načinom testiranja i selekcionim procesom, uključujući primere testova sa ranijih konkursa (psihološko testiranje, test srpskog jezika), i prikazivanje filma o elementima procene fizičke osposobljenosti.

Više informacija na tel:

061 3224695 

061 2790178   

Preuzmite formulare ukoliko želite da učestvujete na radionicama:

K PROGRAM radionica za Rome mart april 2016 (3) (1) (1) Formular prijava ucesca u Radionici COPO 2016 (2)

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *