Projekti Projekti 2023 Romodrom Video

Da li je porodica Usković bila žrtva diskriminacije?

Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Diskriminacija se može se ispoljiti u različitim oblastima društvenog života.

Diskriminaciju može izvršiti svako, šalterski radnik u gradskoj upravi, organ javne vlasti, sudija, lekar, nastavnik, policajac. Ona se može desiti bilo gde – na poslu, u školi, na fakultetu, u bolnici, na stadionu, u postupku pred organom javne vlasti, u sudu, u gradskom prevozu, na ulici…
Diskriminacija može biti direktna ili indirektna, namerna ili počinjena iz neznanja. Oblici diskriminacije su neposredna i posredna diskriminacija, kao i povreda načela jednakih prava i obaveza, pozivanje na odgovornost, udruživanje radi vršenja diskriminacije, govor mržnje, uznemiravanje, ponižavajuće postupanje i polno i rodno uznemiravanje, segregacija, kao i navođenje na diskriminaciju. Može se desiti da neko učini akt diskriminacije prema drugom licu ili grupi lica, a da toga nije ni svesan/a.

Da li je MIljan Usković bio žrtva diskriminacije, pogledajte sami i procenti …

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romodrom“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2023.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

Da li sine e familija Uskovich viktima tari diskriminacija?

Em kolaj shaj te phenol pe, kaj e diskriminacija tani najekhutno keriba buti premalo manush numa nesavi grupa ko fundo ko leskoro svojstvo, so sikavi najekhipa ko shaipa te kerol olen ko ple hakaja. Odova tano na jek tretiripa, ulavipa, anolpe ko pharo than taro manush numa grupa kola tane ko jek situacija.

Diskriminacija shaj ovela ko savena oblastija taro amalikano djivdipa.

Diskriminacija shaj kerela svako, manush so kerela buti ko shalteri ki forutni uprava, organi taro javno zor, sudija, doktori, sikavno, kaljardo. Oj shaj ovola ko savena thana – ki buti, sikavutni, ko fakulteti, ki dukhavni, stadioni, ko krisi, forutno prevoz, po drom …

Diskriminacija shaj ovela direktni thaj indirektni, namerno numa taro nadjandipa. Dikhipa tari diskriinacija shaj ovol posredno thaj naposredno, sar em phagipa taro jek hakaja, akharipa ko odgovornost, amalipa te kerel pe diskriminacija, vakeripa tari mrzhnja, ćhilale bucha , segregacija premalo aver manush numa grupa, thaj shaj odova ni te djanol.

Sine li o Miljan Uskovich viktima tari diskriinacija, dikhen korkore thaj proceninen…

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *