Home Vesti Archive by category Video (Page 50)
Video

Put od institucija do samostalnog života.

Dom Kulina je ustanova socijalne zaštite čija je osnovna delatnost smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju stepena teže i teške mentalne ometenosti. Nalazi se u podnožju Malog Jastrepca, u selu Kulina, kao zasebna urbana celina, 27 km od Aleksinca i 37 km od Niša. Na ovoj lokaciji Dom datira od 1953. godine.
Video

Ne diskriminiši, razliku izbriši.

U poslednjih mesec dana u okviru škole za branitelje/ke ljudskih prava održano je više uličnih akcija kako bi se ukazalo na težak položaj pripadnika marginalizovanih grupa. Akcija  „Ne diskriminiši, razliku izbriši“, takođe ukazuje na težak položaj romske zajednice u društvu.