Drugi pišu

’Budi deo rešenja, a ne zagađenja’

Formiranje mreže ekoloških udruženja pozitivan je i dobar iskorak za rešavanje ekoloških problema, koji će umreženim organizacijama dati veću snagu da zajednički deluju na jedinice lokalne samouprave oko svih važnijih pitanja u gradu, zaključak je učesnika Otvorenog dijaloga „Lokalnim umrežavanjem organizacija i institucija za funkcionalniji sistem zaštite životne sredine i održivi razvoj u Nišu“.

Učesnici tribine bili su predstavnici organizacija, institucija i lokane samouprave, prof. dr Ivana Ilić Krstić, sa Fakulteta zaštite na radu, predsednik GO Palilula Bratislav Vučković, Nebojša Rančić, diplomirani pravnik (Media reform centar Niš), Jelena Stojanović, ekonomista (predsednica udruženja Južna Morava Lalinac) i mr Olivera Milošević, dipl.ing zžs (predsednica udruženja Zeleni ključ).

Cilj je da se u osnovi uspostavi dobar pravni okvir na lokalnom nivou da bi se u tim okvirima kretali svi subjekti koji su važni za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Niša. Ovim bi mreža ekoloških organizacija, pozivajući se na te pravne okvire, zagovarala nove i ostvarivala planirane zadatke kao što su: „Zelena stolica“, promena osnovnih načela Arhuske konvencije i transparentnost i masovnost javnih rasprava – posebno u vezi sa donošenjem i praćenjem realizacije gradskog budžeta. Takođe, važno je otvoriti i mnoga druga pitanja u vezi sa komunalnom infrastrukturom i projektima od javnog značaja kao što su sistem za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, regionalno upravljanje otpadom, rad gradske deponije i spalionice otpada, plan za rešavanje zagađenja vazduha i druga strateška pitanja.

Kroz platformu mreže, koja će nakon što bude predata nadeležnima biti I javno dostupna, učesnici su se osvrnuli i na energetsku efikasnost, klimatske promene, javnu mobilnost i sl.

Predstavljeni su tok i rezultati jednogodišnjeg projekta „Budi deo rešenja a ne zagađenja“ koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo.

Sprovedene su planirane aktivnosti i postignuti sledeći rezultati koji su doprineli ostvarenju zadatih ciljeva:

– Bolja komunikacija, saradnja, jačanje kapaciteta, povezivanje organizacija na lokalnom nivou, te je tako postignut cilj, i formirana mreža lokalnih organizacija pod nazivom „Zelena eko mreža za životnu sredinu i održivi razvoj grada Niša“,

– Bolja komunikacija, protok informacija i saradnja sa institucijama, kroz niz sastanaka i javnih tribina, sa akademskom zajednicom, institucijama ZZPS, Srbijašume, kancelarijama glavnog gradskog urbaniste i energetskog menadžera, sa opštinama GO Palilula i GO Crveni krst. GO Palilula je izrazila podršku za inicijativu o uspostavljanju modela za veću participaciju javnosti u donošenju javnih politika i odluka, u vidu „Zelene stolice“,

– Bolja komunikacija i saradnja sa organizacijama iz regiona, iz Svrljiga, Knjaževca, Surdulice, Vlasine i okoline Leskovca, te je formirana i „Južna eko mreža“ sa udruženjima Eko Budućnost – Svrljig, Pokret gorana Knjaževac, Čuvari Vlasine iz Surdulice/Vlasine,

– Potpisani su i pojedinačni sporazumi o saradnji između udruženja Zeleni ključ i GO Palilula, kao i sa 15 organizacija: Eko Budućnost, Pokret Gorana Knjaževac, Čuvari Vlasine, Proaktiv, Eneka, Nova Mreža, Odbor za ljudska prava, Deli, Južna Morava Lalinac, Zeleni zid, Multivox, ZooPlanet, AzBuki. Očekuje se potpisivanje sporazuma o saradnji sa udruženjima Sokobanjsko ekološko udruženje, NTP Niš i WWF,

– Obeležen je 5.jun akcijom čišćenja na Vlasini i izložbama footografija, kao i u Fabrici umetnika u Brzom Brodu, i stalnom postavkom u galeriji na otvorenom, na fasadi gimnazije 9.maj u Nišu. Sprovedena je akcija čišćenja u selu Prekonoga – Svrljig i akcija pošumljavanje u selu Vlaško polje – Knjaževac, a sa GO Crveni Krst edukacija osnovaca o otpadu i reciklaži i uređenje zelene javne površine u selima Vrtište i Trupale,

– Izrađen je video paket, koji se satoji od desetak kratkih videa koji slikovito prikazuju ekološke probleme u gradu, ali i izjave predstavnika udruženja koji ukazuju na ekološke probleme, aktivizam, dostignuća u rešavanju problema i buđenje aktivizma i veće participacije javnosti, pojedinaca i grupa građana, pre svega u njihovim mikro sredinama,

– Tokom realizacije projekta, veliku ulogu imali su mediji, objave na portalima i gostovanja u informativnim i tematskim emisijama, kao i kampanja na društvenim mrežama,

– Proistekle su dve inicijative a to je zagovaranje i usvajanje modela „Zelena stolica“, kao i predstavljanje mreže JLS sa ciljem da sve postojeće i buduće komisije, radni timovi i sl tela, u svom sastavu moraju imati i predstavnike lokalne eko mreže, kako na nivou grada tako i na opštinskom nivou,

– Urađena je Platforma, koja će tokom avgusta biti predata Gradu i Opštinama, a koja definiše oblasti delovanja mreže i predlaže rešenja za unapređenje sistema zaštite životne sredine i održivog razvoja. Platforma će usmeriti rad Lokalne Eko Mreže i planiranje budžeta za narednu godinu, te se predaja predloga za budžet od strane mreže može očekivati u septembru.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *