„Romskim putevima – Rromane dromenca“ Projekti Projekti 2022

Bandera pretnja za ljude i saobraćaj – zamenjena u saradnji sa Produkcija Roma World i GO Crveni Krst

Bandera u naselju Beograd mahala u Sarajevskoj ulici koja je bila sklona padu je od strane Elektrodistribucije zamenjena. Novinar naše produkkcije se 17.11.2022 obratio ovom preduzeću, samo dan kasnije je bandera sklonjena sa tog mesta.

Prenosimo i odgovor Elektrodistribucije u celini:

Povodom vašeg upita obaveštavamo vas sledeće:

Na dostavljenoj fotografiji vide se dva stuba u Sarajevskoj ulici. Desni stub, tamnije boje je onaj koji nosi distributivnu mrežu i na njemu se nalazi oprema za nadzemnu mrežu i on je u tehnički ispravnom stanju. Levi stub je zaostao od ranije i nije u funkciji distributivnog sistema. Taj nefunkcionalni stub je pričvršćen šrafom za desni stub, tako da ne postoji mogućnost njegovog eventualnog pada i nije opasan po okolinu ili prolaznike. S obzirom da taj stub više nije u funkciji distributivnog sistema, ekipe Ogranka Elektrodistribucija Niš će taj stub ukloniti narednih dana.

S poštovanjem,
Ogranak Elektrodistribucija Niš

Ovaj Tv paket je deo projekta „Romskim putevima – Rromane dromenca“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Niša, na osnovu konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2022.godini, stavovi izneti u ovom video materijalu predstavljaju stavove autora projekta nužno ne izražavaju stavove Grada Niša.

Bandera kho naselje Beograd mahala khi Sarajevskha ulica savi sine haricakhe te pherol thani khotar i rig Elektrodistribucijakho te zameninen.Zurnalisti amare Produkcijako thano 17.11.2022 obratindzaphe akhale preduzechakhe ,a samo vash dive kasnije i bandera cidimi khotar odova than .

Odolestar sar ulo problemi Hem so sa o meshtanija Beograd Mahala lile te reshiniphe , vash amari Produkcija vakherdja thano Jovica Vulovic, manush naselje Beograd mahala :

„Kho vakheriba komshijencar isiamen baro problemi soskhe so kamioni vash snadbevanje khotar farma Kazneno-popravno dom savo nalaziniphe kho naselje Shljaka , savi ikavdi khotar Askheri ,nakhena shleperija save oshtetinen hem stubija javne rasvete , oshtechujinen ograde komshijenge Hem kheren amenge bare problemija .Akhate thane o ulice dikhlje vash kamionija maksimalne nosivosti 5 tonija Hem vash vorda .Inache , akahte nakhena shleperija save ingarena 20,30 tonija Hem khe odova nachin oshtechujinen stubija javne rasvetakhe Hem ograde komshijenge .Hem onda amen kho komshilukho ,e komshijencar khedindzam potpisija te obratinaphe Komunakhe odole povodiskhe . Kho vakheriba e manushencar khotar kazneno-popravno dom save usmerinen odole kamijondzijen on kha phene samo so na akoshleamen . “ Obratinenphe vash ministarstvo pravde , amen tumencar naneamen nishta „- odova sine olenge odgovorija .Ale thane khota Distribucija ,diklje odola bandere odothe , ama, khotar odova nane nishta . Amen nadjana khaskhe te obratinamen , akhava thano paluno potez savo shaj te uputinamen kho anav sa e dizutnengosave potpisali khotar akhava naselje Hem odova amenge najbaro problemi.

Chachipe -rajo Pantic , nachelnikho GO Crveno Krst , but ljubazno manush , sine thano Hem dikhlja ama kothar odova nakhla duj masekh , nishta na desindzaphe , nisavi informacija naneamen , akhe vikhindzam tumen Hem zahvalana sijam so ikljilen amenge ano susret akaha te reprezentujinen po dural . Amen svakho dogovor samo te na ovol asavkhe bucha „.

Puchlam Hem nachelnikho Go Crveno Krst Ljubisava Pantic , soj thani lokalno samouprava ljela odole povodiskhe .Akhe odgovor :

„Kho obaveshtenje dizutnengi save andze fotografije , amari komunalna ispekcija thani ikhlili kho tereni , fotografishindza thani Hem dikhlm sostar kherolaphe .Kherolaphe khotar kashteskhe bandere save nalazinenphe kh pochetak ulice Sarajevska Hem Hercegovacke , kho choshi khaj thano alo dzi oshtechenje banderakho khotar nakhlo nesavo kamioni , ama odova kamioni oshtetindza bandera .Oj samo so na pherol , ama phana na peli . Amen ano sklad amare zakhonskhe ovlashchenja  obavestindjam Elektroprivreda Srbije khaj ano so hitnije kherena sanacija Hem popravkha odole banerakhi Hem nadinama khaj , zbog bezbednost sabrachajiskho , hem bezbednost stanovnikhijengo Hem khorkhore elektromreze instalacije Elektroprivrede Srbija kho so posigate te ikljoven kho tereni , te kheren procena Hem khi potreba zameninen odija bandera savi thani oshtechimi .

Amen but phutija pokushindzam te postavina „lezeche policajci „khe odova deo  Sarajevske ulice Hem pisindjam dopisija Dizijakhi uprava vash komunalni delatnost  Hem ifrastruktura . Ama , stavi thano struka da odote nashti te postavinenphe „lezechi policajci „amen poshtujina okhova so i strukha vakherela . Okhova so shaj amer kho naredno period thano te bichala jekh dopis saobrachajnoj policijake , te pojachiniphe kontrola  saobrachajna khi veza odole vordengi . Chache akahanthani sezona ogreviskhiHem odoleskho nesavo kash , verovatno amare sugradzanja naruchinen  kashta Hem angar , Hem moguche thano khaj amare sugradjanja naruchinen ogrev Hem odova prevoznikhija Hem stovarishtija koristinen kamionja .“, panela  nachelnikho Pantic.

Kho than uverindjam amen khaj oshtechenja kherena shleperija kho tesne ulice Beograd mahale isi .Jovica Vulovic objasnini:

„Khotar akhija rig dichola khotar ivichnjakho khaj thane o kamijonja nakhle te shaj nashena khotar oshteta ograde . Tachno dichola trag khe akahav potezi , dji khe aver znakh . Khe akahav znakh thano glavno ventili vash vodovod , Hem ov thano oshetimo , a leskho kvar shaj izazovinol nedostatak phani kho vishe khotar ekvash akhale naseljeskho.

Mlo prvo apel bi ovela khaj kamioni save snadbevininen , naneamenni amen nishta protiv ,na nakhena akahte , sose akhava thano naselje Hem te djan Sarajevska ulica ama te arakhelaphe reshenje  khotar okretnice khi Autobuskho stanica , anglo restoran , akhate te kherelaphe nesavi privremeno saobrachajnica vash snadbevanje . Nishta amen nasijam protiv odija farma nishta aver , ni ljengi buthi , samo  sijam protiv odova odola shleperija nakhena akhate Hem oshtetujinen stubija jvano rasveta , ograde kho komshije …

Dujtho buti bi ovela apel Elektrodistribucija khaj podhitno bichali radnikhijen save kha zavrshinen sanacije odole glavno stuboskhe save nalazinelphe kho ugao  Sarajevske , Bregalicke Hem Hercegovacke , anglo propust , soskhe thano uco rizichno .

Kamionja – shleperija akhate chesto , nekad Hem po duj ,trinputija kho dive,kho par olendar . Hem onda odote sa komshijencar usmerina olen sar te ikljoven …On nesmetano nakhena odori ama khana valani te irinenaphe oshtechujinen ograde , odova stub calaven par drom . Manusha nane kriva save nakhena odothe ama nane than shleperiskhe te nakhola mashkar naselje , khaj thano dozvoljimo saobrachaj vash kamijonja dji 10 tonija .“phenela jovica Vulovic , stavnovniko Beograd mahale.

Povod akhava sluchaj , zurnalisti produkcije Roma world obratindjaphe vash PR sluzba Elektrodistribucija kho Nish Hem dobindja aver odgovorija :

„Khi mukhli fotografija dicholaphe duj stubija khi Sarajevska ulica . Desno stub , pho kali boja thani okhija savi ingarela distributivno mreza hem upri oleste nalazinolphe oprema vash nazemna mreza hem on kho tehnichki ispravno stanje .Levo stub thano zaostao khotar angleder hem nane khi funkcija distributivnog sistemija . Odova nafukcionalni stub thano zorakherdo shrafija vash desno stub , adjukhare na postojinol moguchnost  leskhoro eventualno periphe hem nane opasno pi okolina numa prolaznikija . Te phena khaj odova stub vishe nane khi funkcija distributivnog sistema , ekipe Ogranka Elektrodistribucije Nish odova stub ka cidol akala dive .“Beshela kho odgovor ogrankha Elektrodistribucije Nish amare Produkcijake

Ushti tajsa thani sporno bandera khotar Sarajevska ulica ikhavdi .

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *