Vesti

Саопштење за јавност

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У склопу пројекта „Акција запошљавања Рома у Нишу – Неар“ почело је анкетирање припадника ромске заједнице у насељима у којима живе. Анкетни лист  се попуњава добровољно, попуњавају га припадници оба пола, aнкетирани не морају да попуне све личне податке.  Обавезан је потпис. Такође потребно је нагласити да ово није пријава,  већ испитивање потреба на основу кога ће се дефинисати занимања за едукацију као и заинтересованост циљне групе. Анкетирање је почело 05.11.2019.године и трајаће до 12.11.2019.године. За потпуније податке можете се обратити партнерском Удружењу на овом пројекту , Produkcija Roma World, односно председнику Удружења Туркијану Реџепи, на бр.тел.061/5822530

                                              PHENIPA BASHO SARIJENDE

Ko sklop taro projekti „Akcija taro khuviba e rromengo ki buti-Near“ startuindja anketiriba taro Rroma thaj Rromnja ko beshipaske thana kaj djivdinena. Anketako lil pherelape ako mangena, shaj pherena o mursha thaj o djuvlja, on shaj em te na den sa ple podatkija. Numa valjanol te potpisinen tumen. Te phenol pe kaj akaja naje prijava, numa puchipa ze dikhol pe so valjanol te kerol pe po palal basho bucha bashi edukacija thaj kobor o zainteresuiba tari ciljno grupa. Anketiripa startuindja ko 05.11.2019.bersh dji ko 12.11.2019.bersh. Baso po but informacije shaj te dobinen taro Amalipa Produkcija Roma World, numa taro prezidento taro akava Amalipa Turkija Redžepi. Ko gendo e telefonesko 061/5822530.

Контакт особа: Сузана Јовановић

Kontakt manush: Suzana Jovanovich

Град Ниш у партнерству са НВО Produkcija RomaWorld реализује пројекат „Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР“. Пројекат се реализује у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија. Општи циљ пројекта је: Допринети друштвено-економском укључивању ромске популације и њихових породица у друштво као подршка имплементацији Стратегије за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016 – 2025. Специфични  циљ је: повећање социјалне укључености и економског положаја ромских породица у Нишу кроз имплементацију прилагођених мера активног запошљавања. Пројекат ће се имплементирати 12 месеци. Укупна вредност пројекта је 74.016,59 еура, од чега ће ЕУ суфинансирати пројекат у износу од 59.612,96 еура односно 80,54%.   Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *