Vesti Vesti

Град Ниш добио нови Савет за људска и мањинска права

На основу члана 59. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 26. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 29.11.2016. године, донело је Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА I У Савет за људска и мањинска права, именују се: –

За председника Ферхад Саити

За чланове: 1. Сандра Манчић 2. Спасе Конески 3. Славица Андонов 4. Братислав Бечејски 5. Часлав Јовановић 6. Осман Балић 7. Дарко Адамек 8. Касим Кундалић 9. Марко Цолић 10.Александар Саћиповић 11.Саити Омер 12.Кариман Алијевић 13.Љубиша Марић 14.Ратко Стефановић

II Мандат председника и чланова Савета за људска и мањинска права, једнак је мандату Градског већа Града Ниша. III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. Број: 1786-15/2016-03 У Нишу, 29.11.2016. године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

36-sed-gv-tac-15

Related Posts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *