Home Posts tagged strategija
Vesti

II Sednica Koordinacionog centra za praćenje Strategije za soc. uljučivanje Roma i Romkinja

Za utorak, 24. aprila 2018. godine, zakazana je druga sednicaKoordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016-2025. godine. Sednica će biti održana u zgradi Vlade Republike Srbije, sa početkom od 9 časova. Na pomenutoj Sednici raspravljaće se o predlogu za ukidanje kvote pri upisu studenata romske
Video

SKRUG Liga Roma dobio novi UO

11, 12 i 13.oktobra 2017.godine, u Beogradu je  održana  X izborna konferencija SKRUG Liga Roma, na kojoj je od strane Skupštine ove organizacije odabran UO koji će u narednom periodu voditi ovu organizaciju. Članovi UO kao i predsednik napominju da će se zalagati da se nova Strategija kao i AP sprovode onako kako piše u […]
Video

Primena Strategije prevencije zaštite od diskriminacije

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine (2013) i usvajanjem Akcionog plana za primenu strategije (2014), Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira, kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. U trenutku kada se približavamo završetku perioda na koji se odnose Strategija i
Video

II Nacionalna platforma za inkluziju Roma i Romkinja

U Palati Srbija održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, međunarodnih organizacija, NSRNM, NVO sektora u organizaciji nacionalne kontakt osobe za Rome iz Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i projekta Integracija Roma 2020 Saveta za regionalnu saradnju. Projekat 
Video

Metodologije za monitoring romskih politika

SKRUG Liga Roma sprovodi projekat “ Razvijanje metodologije za monitoring sprovođenja romskih politika“ koji za cilj ima obezbeđivanje podataka u vezi sa ostvraivanjem javnih politika koji se odnose na unapređenje položaja Roma i Romkinja na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvena zaštita i
Video

Šta sprečava sprovođenje Strategije za soc.uključivanje Roma i romkinja 2016-2025?

U Narodnoj skupštini je održano Javno slušanje na temu „Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016 – 2025 godine: Sprovođenje i prioritetne mere za period 2017 – 18“. Akcioni plan za sprovođenje Strategije nije donešen, šta misle predstavnici državnih institucija, NVO sektora kao i pojedinci pogledajte u našem tv paketu.