Home Vesti Archive by category Video (Page 2)
Vesti Vesti Video

Program za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji 2024-2026

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu“ koji finansira Evropska Unija, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS), organizovao je radionicu u okviru konsultacija u procesu izrade „Programa za
Vesti Vesti Video

U Pirotu otvoren Romski Kulturni Centar

Druga faza programa ROMACTED se u Srbiji sprovodi na osnovu protokola o saradnji potpisanog sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i 13 lokalnih samouprava, među kojima je i Pirot. Udruženje građana „Ternipe“ je uz saglasnost Grada Pirota nosilac aktivnosti, a značajnu podršku pruža i Nacionalni savet romske nacionalne manjine Srbije kao […]
Projekti Projekti 2023 Romodrom Video

Da li je porodica Usković bila žrtva diskriminacije?

Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili
Projekti Projekti 2023 Romodrom Video

Podela 54 Ugovora o stipendiranju srednjoškolaca i studenata iz romske zajednice

Zahvaljujući realizaciji Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja romske zajednice u Nišu koji je usvojen 2017.godine na inicijativu članova Romacted programa i OCD, ćetvrtu godinu za redom se finansiraju srednjoškolci i studenti iz romske zajednice. Za školsku 2022/23 podržano je 50 srednjoškolaca i četiri studenata, za ovu meru je potrošeno oko 4 miliona dinara.