Home Articles posted by Redakcija Romaworld
Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 01.03 – 08.03. 2021

Em importantno informacije ki Srbija taro 08.mart.dji 15.mart 2021.bersheste. Articlo kerdja produkcija Roma World. “Keriba taro akava radio paketi shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi
Nevipe pi Rromani chib

Efta ćhave ko Beogradi marenape djivdipaske, sebepi taro phare djivdipaske uslovija!

Ki teritorija tari Srbija ko agorutne bish bersh sine po buderi taro 150 milje bare jaga. Duj rromane beshipaske thana „Salvatore“ ko Bujanovac thaj „Vrela ribnichka“ ki Podgorica thabile but sigate. Milja manusha aćhile bizo khanchi. Ko vakti taro 2012-2015 bersh ko naformalna beshipaske thana sine po buderi bare jaga ano kola o djivdipa nashavdja […]
Nevipe pi Rromani chib

RWCast – podcast tari produkcija Roma World-Kurkesiri Hronika – 08 – 14.02. 2021

Em importantno informacije ki Srbija taro 15.dji 22.februar 2021.bersheste. Articlo kerdja produkcija Roma World. “Keriba taro akava radio paketi shaisarda EUROPEAN endowment for democracy. Gndipa thaj ramosardipa ko akava teksti sikavena gndipa taro autori ko projekti „ Dodatna podrška EU medijima u Srbiji tokom pandemije COVID-19 – Podrška Roma World“ thaj na sikavi
Nevipe pi Rromani chib

DUJ POSLANIKIJA KA ZASTUPINEN AUTETICNE ROMANE INTERESIJA KI SKUPSTINA KOSOVO.

Potparol ki lista romani inicijativa  Gazmen Salijevich vakerdja basi Produkcija Roma World taro agorishime vandredno parlamentarno elekcije ko Kosovo. Dindja plo phenipa ko puchiba e zhurnalistesko e produkcijako, soj i Romani Inicijativa , save lake ciljija hem savi rola hinelen ke akava elekcijako proces . Gazmen Salijevich phendja da o agor 20 hem vise bersha […]
Nevipe pi Rromani chib

Mulo profesori Ibrahim Osmani

Prof.Ibrahim Osmani mulo ko 13.02.2021.bersheste, ko 77 bersh ko Preshevo. Ibrahim Osmani bijamo ko Preshevo 30.12.1944.bersheste, agorisardja tano Filoloski fakultet:”B. Koneski – Skoplje -srpskohrvatski jezik sa jugoslovenskom knjizevnoscu. Numa bijamo tano ko kovachko familijaa, ako na sine baravale o rajo Osmani shaj kerdja te suksesno agorisarol sikavdipaski sikavni