Početak Posts tagged Produkcija Roma World (Page 19)
Vesti

Počeli Javni radovi u Pirotu

Udruženje građana ,, OPRE ROMALEN “ iz Pirota, treću godinu za redom realizuje projekat Javnih radova u 2018 – oj godini. Udruženje zapošljava mlade Rome koji rade  po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima. Projekat je podnešen i odobren na osnovu Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. […]
Video

Izveštaj o sprovođenju AP o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025

Dokle se stiglo sa realizacijom AP za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016-2025, za 2017.godinu? U nameri da se prikaže transparentnost i rezultati svih resornih ministarstava i institucija nadležnih za sprovođenje politika inkluzije Roma, Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje
Vesti

Grad Požarevac uspešno realizuje LAP za Rome i Romkinje

U okviru projekta „Korak do inkluzije“, potpisani Ugovori o dodeli građevinsko-sanitarnog materijala za adaptaciju i izgradnju kupatila za socijalno ugrožene porodice koje žive na teritoriji GO Kostolac. Projekat „Korak do inkluzije“ realizuje udruženje „Društvo Rom Kostolac“, a finansiran je od strane grada Požarevca, u okviru Poziva za projekte NVO za realizaciju
Romska Reč - Rromano Lafi

Intervju sa većnicom grada Niša o primeni javnih politika prema romskoj zajednici

Grad Niš je u poslednje dve godine radio na unapređenu položaja i statusa romske zajednice. Usvojen je LAP budžetiran sa po 5 miliona dinara u 2018. i 2019.godini, oformljen mobilni tim za inkluziju Roma, potpisan Memorandum sa Saveto Evrope o sprovođenju ROMACTED programa, oformljena radna grupa za izradu LAP-a za zaštitu i prevenciju od diskrimnacije nacionalnih manjina