Nevipe pi Rromani chib

Prishtinakere Rroma ikeren lji ani godi akala adetija?

Anglal o 17 bersh e kosovakere Rroma paluno drom sine ko 5.maj ani Tiljba (than pashe uzaro Obilich). Sar me ikerav ani godi sabalje uzaro 7 o sahati ushotlaj pe hem sa o Rroma ani Prishtina kerenaj mariklji (pita) taro spanachi, uravenaj pe o tikne  chave neve sheja, hem uzaro 8:30 vrdijenca djalaj te ani Tiljba.

tuljbe 2

Kada resolaj pe odori astarolaj pe than kote ka beshol e familjija, (sine baro than ljivadji), o phuredera ka djanaj ani  Tiljba hem ka keren tane plo nijeti (djiko sar bakshishi igarolaj peshkiri, sheja, love, bakre…). O Rroma kerenaj nijeti (mangipe) te oven saste, te ovol oljen buti, love, kaste naje chave te oven oljen , hem panda but javera mangipa.

tuljbe 1

 

Palo odova so kerol pe o nijeti o phuredera iranen pe ano than kaj beshol e familjija hem sare amaljikane han e mariklji (pita) so kerdje khere. O tikne chave kheljenaj peske ani bari ljivadji, prastanaj, kheljenaj fudbal hem save na javera kheljipe. Obazeno kerol pe jek sljika(fotografija) sa e familjijaja. Em buderi ani Tiljba acholaj pe dji o 3-4 sahatija palo odova iranenaj pe o Rroma khere phirindoj. Soske phirindoj? Odoljeske so o drom nakhavol taro ljimorija (grobija), sa o Rroma djanaj po ljimorija te bi kerenaj zijareti( posetinenaj) plje muljen. Palo odova kada resen khere djio 2-3 o sahati palo ruchko chinenaj pe o bakre, mukholaj pe muzika, a taro pojra e bakreskere hem o shkembe kerenaj pe habe (koceljija).

tuljbe 4

Dji o akshami spreminolaj pe o mas e bakreskoro, te thovol pe shukar hem te ovol sa hazri (spremno) basho Herdeljezi te o bakro pekol pe. 6.maj Herdeljezi o Rroma ani Prishtina ushtenaj sabalje ko 2-3 o sahati (djiko na sovolaj celji rat), tharolaj pe jag, hem po hari pekolaj pe o bakro, djiko pekolaj e bakre ano shporeti a djiko ano razhanj. O tikne chave ushtenaj ko 4-5 sahati e sabajiskoro, uravenaj pe neve sheja hem djanaj ko komshije te keren „Bahtalo Herdeljezi“, basho odova on ljenaj peske love taro phuredera.  Jek taro gudljipe so kerenaj o Rroma basho Herdeljzi sine baklava, tatljija, ano paluno vakti sine hem torta.

Me odoborom ikerav ani godi, a tumen amalaljen ako djanen panda diso, slobodno dodajnen!

 

Previous post

O boks shampioni Fjuri nashol tari Britanija ki Amerika sebepi tari diskriminacija.

Next post

SOSE MANGOL E GERMANIA TE DEPORTUJIL E RROMEN?

romaworld

romaworld

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*